Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Σχετικό Υλικό και Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Σχετικό Υλικό και Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Ρυθμιστικό Πλαίσιο Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα Σχετικό Υλικό και Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Σχετικό Υλικό και Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Ο νόμος που προβλέπει για την Εφαρμογή των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) είναι ο Ν. 58(Ι)/2016. Σύμφωνα με τον Nόμο αυτό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) είναι αρμόδια για τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων της προσώπων με τις Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα που αποφασίζονται και επιβάλλονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, ο Νόμος περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων Ν. 75(Ι)/2019 ασχολείται με μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των αδικημάτων τρομοκρατίας, των ευθυνών των νομικών προσώπων, της ευθύνης των υπόχρεων οντοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 να κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν ή ελέγχονται από πρόσωπα που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες και της ευθύνης των εποπτικών αρχών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των υπόχρεων οντοτήτων με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου αυτού.
 
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Εξωτερικών (Θεματική Ενότητα ‘Κυρώσεις’) παρατίθενται σχετικές πληροφορίες αναφορικά με το θέμα των Κυρώσεων/Περιοριστικών Μέτρων.
 
Για έγκαιρη, έγκυρη και άμεση ενημέρωση σε σχέση με τα ισχύοντα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΣΑ/ΟΗΕ), μπορείτε να συμβουλεύεστε τις πιο κάτω χρήσιμες πηγές πληροφόρησης:
 
Για περιοριστικά μέτρα ΕΕ:                                            
Χάρτης Κυρώσεων ΕΕ                                                   
Ενοποιημένος Κατάλογος                
Ενοποιημένες Συχνές Ερωτοαπαντήσεις για την εφαρμογή των Κανονισμών 833/2014 και 269/2014 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης                       
Ευρωπαϊκή Επιτροπή                                                     
Συμβούλιο της ΕΕ                                                         
Official Journal of the European Union                                
Common Foreign and Security Policy (CFSP)         
 
Για κυρώσεις ΣΑ/ΟΗΕ:                                                           
Γενικές πληροφορίες                 
Ενοποιημένος κατάλογος κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ                  
Ψηφίσματα ΣΑ/ΟΗΕ                                                           
United Nations Office on Drugs and Crime       

Πρακτικός οδηγός της ΕΚΚ -  Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με Κυρώσεις και Περιοριστικά Μέτρα (στα Αγγλικά)
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.