Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Μία ομάδα και άλλα τρία άτομα έχουν προστεθεί στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την τρομοκρατία
Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Μία ομάδα και άλλα τρία άτομα έχουν προστεθεί στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την τρομοκρατία
21 Ιουνίου 2022
Κριμαία και πόλη της Σεβαστούπολης: Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανεώνει το καθεστώς κυρώσεων για ακόμα ένα χρόνο σχετικά με την παράνομη προσάρτηση των περιοχών αυτών από την Ρωσία
Κριμαία και πόλη της Σεβαστούπολης: Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανεώνει το καθεστώς κυρώσεων για ακόμα ένα χρόνο σχετικά με την παράνομη προσάρτηση των περιοχών αυτών από την Ρωσία
20 Ιουνίου 2022
Λευκορωσία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετά νέο γύρο περιοριστικών μέτρων/κυρώσεων σχετικά με την εσωτερική καταστολή
Λευκορωσία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετά νέο γύρο περιοριστικών μέτρων/κυρώσεων σχετικά με την εσωτερική καταστολή
06 Ιουνίου 2022
Στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει κυρώσεις σε επιπλέον εξήντα πέντε πρόσωπα και δεκαοκτώ οντότητες
Στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει κυρώσεις σε επιπλέον εξήντα πέντε πρόσωπα και δεκαοκτώ οντότητες
06 Ιουνίου 2022
Στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετά την έκτη δέσμη κυρώσεων/περιοριστικών μέτρων
Στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετά την έκτη δέσμη κυρώσεων/περιοριστικών μέτρων
03 Ιουνίου 2022
Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με το Άρθρο 5αα του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2022/428 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας
Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με το Άρθρο 5αα του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2022/428 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας
02 Ιουνίου 2022
Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων/κυρώσεων κατά της Ρωσίας (αντικατάσταση των ανακοινώσεων ημερομηνίας 22.03.2022 και 13.04.2022)
Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων/κυρώσεων κατά της Ρωσίας (αντικατάσταση των ανακοινώσεων ημερομηνίας 22.03.2022 και 13.04.2022)
02 Ιουνίου 2022
Συρία: Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανεώνει το καθεστώς κυρώσεων για ακόμα ένα χρόνο
Συρία: Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανεώνει το καθεστώς κυρώσεων για ακόμα ένα χρόνο
01 Ιουνίου 2022
Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Έχουν προστεθεί μια ομάδα τρομοκρατών και άλλα δύο άτομα στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Έχουν προστεθεί μια ομάδα τρομοκρατών και άλλα δύο άτομα στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
31 Μαΐου 2022
Διαδικτυακές επιθέσεις: Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανεώνει το καθεστώς κυρώσεων μέχρι τις 18 Μαΐου 2025
Διαδικτυακές επιθέσεις: Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανεώνει το καθεστώς κυρώσεων μέχρι τις 18 Μαΐου 2025
17 Μαΐου 2022
Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με διευκρινίσεις σε σχέση με την 5η δέσμη περιοριστικών μέτρων ΕΕ
Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με διευκρινίσεις σε σχέση με την 5η δέσμη περιοριστικών μέτρων ΕΕ
10 Μαΐου 2022
Ανακοίνωση σχετικά με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Συμβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Κυρώσεων (ΣΕΟΚ)
Ανακοίνωση σχετικά με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Συμβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Κυρώσεων (ΣΕΟΚ)
28 Απριλίου 2022
Βόρειος Κορέα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει στο κατάλογο κυρώσεων 8 πρόσωπα και 4 οντότητες που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση του πυρηνικού προγράμματος
Βόρειος Κορέα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει στο κατάλογο κυρώσεων 8 πρόσωπα και 4 οντότητες που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση του πυρηνικού προγράμματος
27 Απριλίου 2022
Διευκρινήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με την Πέμπτη δέσμη περιοριστικών μέτρων ΕΕ κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας
Διευκρινήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με την Πέμπτη δέσμη περιοριστικών μέτρων ΕΕ κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας
13 Απριλίου 2022
Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων/κυρώσεων κατά της Ρωσίας (αντικατάσταση της Ανακοίνωσης ημερομηνίας 22.03.2022)
Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων/κυρώσεων κατά της Ρωσίας (αντικατάσταση της Ανακοίνωσης ημερομηνίας 22.03.2022)
13 Απριλίου 2022
Πέμπτη δέσμη κυρώσεων/περιοριστικών μέτρων σχετικά με τη στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετά περιοριστικά μέτρα σε επιπλέον 217 πρόσωπα και 18 οντότητες
Πέμπτη δέσμη κυρώσεων/περιοριστικών μέτρων σχετικά με τη στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετά περιοριστικά μέτρα σε επιπλέον 217 πρόσωπα και 18 οντότητες
11 Απριλίου 2022
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετά την πέμπτη δέσμη κυρώσεων/περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής της επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετά την πέμπτη δέσμη κυρώσεων/περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής της επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας
08 Απριλίου 2022
Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα/κυρώσεις κατά Ρωσίας και Λευκορωσίας προς αντικατάσταση της 1ης Ανακοίνωσης ημερομηνίας 14.03.2022
Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα/κυρώσεις κατά Ρωσίας και Λευκορωσίας προς αντικατάσταση της 1ης Ανακοίνωσης ημερομηνίας 14.03.2022
05 Απριλίου 2022
Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων/κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων/κυρώσεων κατά της Ρωσίας
22 Μαρτίου 2022
Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρατείνει το καθεστώς κυρώσεων μέχρι 31 Μαρτίου 2024
Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρατείνει το καθεστώς κυρώσεων μέχρι 31 Μαρτίου 2024
21 Μαρτίου 2022
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.