Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ρωσία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανεώνει τις οικονομικές κυρώσεις σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία για άλλους έξι μήνες
Ρωσία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανεώνει τις οικονομικές κυρώσεις σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία για άλλους έξι μήνες
14 Ιανουαρίου 2022
Νικαράγουα: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσθέτει άλλα επτά άτομα και τρεις οντότητες που συνδέονται με το καθεστώς κυρώσεων
Νικαράγουα: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσθέτει άλλα επτά άτομα και τρεις οντότητες που συνδέονται με το καθεστώς κυρώσεων
11 Ιανουαρίου 2022
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει περιοριστικά μέτρα κατά του Ομίλου Wagner
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει περιοριστικά μέτρα κατά του Ομίλου Wagner
13 Δεκεμβρίου 2021
Μάλι: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει αυτόνομο πλαίσιο κυρώσεων κατά όσων εμποδίζουν την πολιτική μετάβαση
Μάλι: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει αυτόνομο πλαίσιο κυρώσεων κατά όσων εμποδίζουν την πολιτική μετάβαση
13 Δεκεμβρίου 2021
Παγκόσμιο Καθεστώς Κυρώσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ετήσια αναθεώρηση του παραρτήματος
Παγκόσμιο Καθεστώς Κυρώσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ετήσια αναθεώρηση του παραρτήματος
06 Δεκεμβρίου 2021
Λευκορωσία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί την 5η δέσμη κυρώσεων για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εργαλειοποίηση των μεταναστών
Λευκορωσία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί την 5η δέσμη κυρώσεων για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εργαλειοποίηση των μεταναστών
02 Δεκεμβρίου 2021
Συρία: Τέσσερις νέοι υπουργοί προστέθηκαν στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συρία: Τέσσερις νέοι υπουργοί προστέθηκαν στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
02 Δεκεμβρίου 2021
Λευκορωσία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των κυρώσεων για την αντιμετώπιση των υβριδικών επιθέσεων και της εργαλειοποίησης των μεταναστών
Λευκορωσία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των κυρώσεων για την αντιμετώπιση των υβριδικών επιθέσεων και της εργαλειοποίησης των μεταναστών
15 Νοεμβρίου 2021
Μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες γεώτρησης στην Ανατολική Μεσόγειο: Παράταση του καθεστώτος κυρώσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για ένα χρόνο
Μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες γεώτρησης στην Ανατολική Μεσόγειο: Παράταση του καθεστώτος κυρώσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για ένα χρόνο
11 Νοεμβρίου 2021
ISIL/Da'esh και Al-Qaeda: Παράταση του καθεστώτος κυρώσεων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022
ISIL/Da'esh και Al-Qaeda: Παράταση του καθεστώτος κυρώσεων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022
18 Οκτωβρίου 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.