Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ανθρωπιστική δράση: Η ΕΕ εισάγει περαιτέρω εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για να διευκολύνει την παροχή βοήθειας
Ανθρωπιστική δράση: Η ΕΕ εισάγει περαιτέρω εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για να διευκολύνει την παροχή βοήθειας
28 Νοεμβρίου 2023
Η Επιτροπή Κυρώσεων για ISIL(Da’esh) και Αλ Κάιντα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τροποποιεί πέντε οντότητες στη λίστα κυρώσεων
Η Επιτροπή Κυρώσεων για ISIL(Da’esh) και Αλ Κάιντα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τροποποιεί πέντε οντότητες στη λίστα κυρώσεων
20 Νοεμβρίου 2023
Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (Ηνωμένο Βασίλειο): Προειδοποίηση για παράκαμψη των χρηματοοικονομικών και εμπορικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας που σχετίζονται με τον χρυσό
Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (Ηνωμένο Βασίλειο): Προειδοποίηση για παράκαμψη των χρηματοοικονομικών και εμπορικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας που σχετίζονται με τον χρυσό
20 Νοεμβρίου 2023
Μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες γεώτρησης στην Ανατολική Μεσόγειο: Το Συμβούλιο παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα
Μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες γεώτρησης στην Ανατολική Μεσόγειο: Το Συμβούλιο παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα
10 Νοεμβρίου 2023
ISIL/Da’esh και Αλ Κάιντα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα για ένα έτος
ISIL/Da’esh και Αλ Κάιντα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα για ένα έτος
24 Οκτωβρίου 2023
Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε Ευρωπαϊκές εταιρείες/φορείς: Εφαρμογή αυξημένης δέουσας επιμέλειας για προστασία από την παράκαμψη των ρωσικών κυρώσεων
Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε Ευρωπαϊκές εταιρείες/φορείς: Εφαρμογή αυξημένης δέουσας επιμέλειας για προστασία από την παράκαμψη των ρωσικών κυρώσεων
20 Σεπτεμβρίου 2023
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1765 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Σεπτεμβρίου 2023
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1765 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Σεπτεμβρίου 2023
20 Σεπτεμβρίου 2023
Ιράν: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβάλει κυρώσεις σε επιπλέον τέσσερα πρόσωπα και έξι οντότητες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Ιράν: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβάλει κυρώσεις σε επιπλέον τέσσερα πρόσωπα και έξι οντότητες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
18 Σεπτεμβρίου 2023
Στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανεώνει τα περιοριστικά μέτρα για την εδαφική ακεραιότητα για ακόμα έξι μήνες
Στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανεώνει τα περιοριστικά μέτρα για την εδαφική ακεραιότητα για ακόμα έξι μήνες
14 Σεπτεμβρίου 2023
Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε έξι πρόσωπα κάτω από το Παγκόσμιο Καθεστώς Κυρώσεων
Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε έξι πρόσωπα κάτω από το Παγκόσμιο Καθεστώς Κυρώσεων
11 Σεπτεμβρίου 2023
Λευκορωσία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί νέο πακέτο ατομικών κυρώσεων για συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιβάλλει περαιτέρω περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στη συμμετοχή στην στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
Λευκορωσία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί νέο πακέτο ατομικών κυρώσεων για συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιβάλλει περαιτέρω περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στη συμμετοχή στην στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
04 Αυγούστου 2023
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει στη λίστα κυρώσεων εννέα πρόσωπα υπεύθυνα για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταχρήσεις και για τη διατήρηση ένοπλων συγκρούσεων, αστάθειας και ανασφάλειας
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει στη λίστα κυρώσεων εννέα πρόσωπα υπεύθυνα για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταχρήσεις και για τη διατήρηση ένοπλων συγκρούσεων, αστάθειας και ανασφάλειας
31 Ιουλίου 2023
Χειραγώγηση πληροφοριών στην στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει στη λίστα κυρώσεων επτά πρόσωπα και πέντε οντότητες
Χειραγώγηση πληροφοριών στην στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει στη λίστα κυρώσεων επτά πρόσωπα και πέντε οντότητες
31 Ιουλίου 2023
Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει δεκαοκτώ πρόσωπα και πέντε οντότητες που είναι υπεύθυνες για βία με βάση το φύλο και συνδέονται με τις υποθέσεις Navalny και Kara-Murza
Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει δεκαοκτώ πρόσωπα και πέντε οντότητες που είναι υπεύθυνες για βία με βάση το φύλο και συνδέονται με τις υποθέσεις Navalny και Kara-Murza
21 Ιουλίου 2023
Μυανμάρ/Βιρμανία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει έβδομο γύρο κυρώσεων κατά έξι προσώπων και μίας οντότητας
Μυανμάρ/Βιρμανία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει έβδομο γύρο κυρώσεων κατά έξι προσώπων και μίας οντότητας
21 Ιουλίου 2023
Ιράν: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί νέα περιοριστικά μέτρα για τη στρατιωτική στήριξη στη Συρία και την στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
Ιράν: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί νέα περιοριστικά μέτρα για τη στρατιωτική στήριξη στη Συρία και την στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
21 Ιουλίου 2023
Λίβανος: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανεώνει τα περιοριστικά μέτρα για ένα χρόνο
Λίβανος: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανεώνει τα περιοριστικά μέτρα για ένα χρόνο
21 Ιουλίου 2023
Ρωσία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα στη Ρωσία για την στρατιωτική της επιθετικότητα απέναντι στην Ουκρανία
Ρωσία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα στη Ρωσία για την στρατιωτική της επιθετικότητα απέναντι στην Ουκρανία
21 Ιουλίου 2023
Παγκόσμια καθοδήγηση για την υπεκφυγή των ρωσικών κυρώσεων, εκδίδεται από κοινού από την Ειδική Ομάδα REPO
Παγκόσμια καθοδήγηση για την υπεκφυγή των ρωσικών κυρώσεων, εκδίδεται από κοινού από την Ειδική Ομάδα REPO
11 Ιουλίου 2023
Αντιμετώπιση της παράκαμψης των εξαγωγικών περιορισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας – Κατάλογος ειδών πεδίου μάχης υψηλής προτεραιότητας
Αντιμετώπιση της παράκαμψης των εξαγωγικών περιορισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας – Κατάλογος ειδών πεδίου μάχης υψηλής προτεραιότητας
11 Ιουλίου 2023
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.