Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ιράν: Πέντε πρόσωπα και δύο οντότητες προστέθηκαν από το όγδοο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Ιράν: Πέντε πρόσωπα και δύο οντότητες προστέθηκαν από το όγδοο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
23 Μαΐου 2023
Ιράν: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβάλει κυρώσεις σε επιπλέον οκτώ πρόσωπα και μία οντότητα για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Ιράν: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβάλει κυρώσεις σε επιπλέον οκτώ πρόσωπα και μία οντότητα για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
26 Απριλίου 2023
Συρία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις στο εμπόριο ναρκωτικών που ευνοεί το καθεστώς
Συρία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις στο εμπόριο ναρκωτικών που ευνοεί το καθεστώς
26 Απριλίου 2023
Αντιτρομοκρατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Μία οντότητα και δύο πρόσωπα προστίθενται στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αντιτρομοκρατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Μία οντότητα και δύο πρόσωπα προστίθενται στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
26 Απριλίου 2023
Στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Προσθήκη της Ομάδας Wagner και του RIA FAN στη λίστα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Προσθήκη της Ομάδας Wagner και του RIA FAN στη λίστα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
18 Απριλίου 2023
Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε επιπλέον οκτώ πρόσωπα και μία οντότητα
Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε επιπλέον οκτώ πρόσωπα και μία οντότητα
21 Μαρτίου 2023
Εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανεώνει τα περιοριστικά μέτρα στα φυσικά πρόσωπα για έξι μήνες
Εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανεώνει τα περιοριστικά μέτρα στα φυσικά πρόσωπα για έξι μήνες
16 Μαρτίου 2023
Ανακοίνωση αναφορικά με την υποχρέωση που επιβάλλει το Άρθρο 5(α) του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014 για φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς
Ανακοίνωση αναφορικά με την υποχρέωση που επιβάλλει το Άρθρο 5(α) του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014 για φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς
13 Μαρτίου 2023
Βία κατά των γυναικών και κοριτσιών: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε εννέα πρόσωπα και τρεις οντότητες στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Καθεστώτος Κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Βία κατά των γυναικών και κοριτσιών: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε εννέα πρόσωπα και τρεις οντότητες στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Καθεστώτος Κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα
08 Μαρτίου 2023
Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την υποχρέωση που επιβάλλει το Άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 269/2014 (μόνο στα Ελληνικά)
Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την υποχρέωση που επιβάλλει το Άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 269/2014 (μόνο στα Ελληνικά)
07 Μαρτίου 2023
Λευκορωσία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα για ένα χρόνο
Λευκορωσία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα για ένα χρόνο
28 Φεβρουαρίου 2023
Ομάδα Wagner: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσθέτει έντεκα (11) πρόσωπα και επτά (7) οντότητες στη λίστα κυρώσεων
Ομάδα Wagner: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσθέτει έντεκα (11) πρόσωπα και επτά (7) οντότητες στη λίστα κυρώσεων
28 Φεβρουαρίου 2023
Ένας χρόνος από την έναρξη της ολομέτωπης εισβολής και στρατιωτικής επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετά το δέκατο πακέτο οικονομικών και ατομικών κυρώσεων
Ένας χρόνος από την έναρξη της ολομέτωπης εισβολής και στρατιωτικής επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετά το δέκατο πακέτο οικονομικών και ατομικών κυρώσεων
28 Φεβρουαρίου 2023
Δέκατο πακέτο κυρώσεων για την στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει ογδόντα επτά (87) πρόσωπα και τριάντα τέσσερεις (34) οντότητες στη λίστα κυρώσεων
Δέκατο πακέτο κυρώσεων για την στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει ογδόντα επτά (87) πρόσωπα και τριάντα τέσσερεις (34) οντότητες στη λίστα κυρώσεων
28 Φεβρουαρίου 2023
Ιράν: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετά περαιτέρω περιοριστικά μέτρα κατά τριάντα δύο ατόμων και δύο οντοτήτων που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Ιράν: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετά περαιτέρω περιοριστικά μέτρα κατά τριάντα δύο ατόμων και δύο οντοτήτων που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
21 Φεβρουαρίου 2023
Μυανμάρ/Βιρμανία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει το έκτο πακέτο κυρώσεων σε εννέα πρόσωπα και εφτά οντότητες
Μυανμάρ/Βιρμανία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει το έκτο πακέτο κυρώσεων σε εννέα πρόσωπα και εφτά οντότητες
20 Φεβρουαρίου 2023
Ρωσία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατείνει τις οικονομικές κυρώσεις για τη στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
Ρωσία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατείνει τις οικονομικές κυρώσεις για τη στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
27 Ιανουαρίου 2023
Ιράν: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετά περαιτέρω περιοριστικά μέτρα κατά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Ιράν: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετά περαιτέρω περιοριστικά μέτρα κατά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
24 Ιανουαρίου 2023
Στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει στη λίστα κυρώσεων εκατό σαράντα ένα (141) πρόσωπα και σαράντα εννέα (49) οντότητες
Στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει στη λίστα κυρώσεων εκατό σαράντα ένα (141) πρόσωπα και σαράντα εννέα (49) οντότητες
19 Δεκεμβρίου 2022
Στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί το ένατο πακέτο οικονομικών και ατομικών κυρώσεων
Στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί το ένατο πακέτο οικονομικών και ατομικών κυρώσεων
16 Δεκεμβρίου 2022
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.