Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
11 Ιουν
2021
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην Atlas Capital Financial Ser...
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην Atlas Capital Financial Ser...
11 Ιουν
2021
Απόφαση ΕΚΚ για παράβαση/προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηρι...
Απόφαση ΕΚΚ για παράβαση/προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηρι...
01 Ιουν
2021
Απόφαση ΕΚΚ για διάλυση αμοιβαίου κεφαλαίου της BOC Common Funds
Απόφαση ΕΚΚ για διάλυση αμοιβαίου κεφαλαίου της BOC Common Funds
25 Μαϊ
2021
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας του ΟΕΕΠΑΠ HELVETIC AIFLNP VCIC L...
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας του ΟΕΕΠΑΠ HELVETIC AIFLNP VCIC L...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
23 Ιουν
2021
E452 ΚΕΠΕΥ για Νέο Έντυπο CB-CIF, Freedom to Provide Investment Services and ...
E452 ΚΕΠΕΥ για Νέο Έντυπο CB-CIF, Freedom to Provide Investment Services and ...
19 Μαϊ
2021
E450 προς Εκδότες για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2020 (στην...
E450 προς Εκδότες για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2020 (στην...
19 Μαϊ
2021
E448 προς εταιρείες διαχείρισης και εσωτερικά διαχειριζόμενα ταμεία για RB...
E448 προς εταιρείες διαχείρισης και εσωτερικά διαχειριζόμενα ταμεία για RB...
19 Μαϊ
2021
E451 ΚΕΠΕΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2020 (στην αγγλικ...
E451 ΚΕΠΕΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2020 (στην αγγλικ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
24 Ιουν
2021
Δελτίο Τύπου σχετικά με Διαδικτυακό Συνέδριο για τα 25 χρόνια της ΕΚΚ
Δελτίο Τύπου σχετικά με Διαδικτυακό Συνέδριο για τα 25 χρόνια της ΕΚΚ
23 Ιουν
2021
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Μαϊου 2021
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Μαϊου 2021
23 Ιουν
2021
E452 ΚΕΠΕΥ για Νέο Έντυπο CB-CIF, Freedom to Provide Investment Services and ...
E452 ΚΕΠΕΥ για Νέο Έντυπο CB-CIF, Freedom to Provide Investment Services and ...
23 Ιουν
2021
Ενοποιημένο Κείμενο - Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) 2019/980 για τη συμπ...
Ενοποιημένο Κείμενο - Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) 2019/980 για τη συμπ...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.