Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Ganita Global Gateway UCITS V.C.I.C. Platform Plc (υπό Εκούσια Διάλυση 20/05/2024)
Ganita Global Gateway UCITS V.C.I.C. Platform Plc (υπό Εκούσια Διάλυση 20/05/2024)
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εποπτευόμενοι ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης Λίστα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ Πρώην Ημεδαπά ΟΣΕΚΑ Ganita Global Gateway UCITS V.C.I.C. Platform Plc (υπό Εκούσια Διάλυση 20/05/2024)
Ganita Global Gateway UCITS V.C.I.C. Platform Plc (υπό Εκούσια Διάλυση 20/05/2024)
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Προδρόμου 75, Oneworld Parkview House, 2ος Όροφος, 2063 Λευκωσία, Κύπρος
Αριθμός Άδειας: ΟΣΕΚΑ 18/78
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/02/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 426930 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης: Oneworld Plus Management Ltd
Θεματοφύλακας: Bank οf Cyprus Public Company Limited
Τηλέφωνο: +357 22 507 723
Φαξ: +357 22 493 000
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@oneworldaifm.com
Άλλες Πληροφορίες:
Umbrella Scheme:
1. UCITS18_1  Ganita Global Equities Blue Chip (07/02/2022)(υπό Εκούσια Διάλυση 20/05/2024)
2. UCITS18_2 Ganita UK Equities (ex Ganita 80:20 UK Fixed Income and Growth ESG) (07/02/2022)(υπό Εκούσια Διάλυση 20/05/2024)
3. UCITS18_3 Ganita Next Generation India Champion (07/02/2022)(υπό Εκούσια Διάλυση 20/05/2024)

Δίκτυο Διάθεσης

Oneworld Plus Management Ltd
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.