Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΠΡΩΗΝ ΚΕΠΕΥ
ΠΡΩΗΝ ΚΕΠΕΥ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΠΕΥ ΠΡΩΗΝ ΚΕΠΕΥ
ΠΡΩΗΝ ΚΕΠΕΥ
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Lykke Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 363/18 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/06/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 362443 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 929,Φαξ: +357 25 334 531
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@lykke.com.cy
M.G.T.M. Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 270/15 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/03/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 331631 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 760 377,Φαξ: +357 25 760 378
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@mgtmfs.com
MAGLINE INVESTMENTS LTD
Αριθμός Άδειας: 192/13
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/02/2013
Ημερομηνία Τερματισμού: 18/02/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 302013 (Ημ. Εγγραφής: )
Metropol (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 076/06 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 15/11/2006
Ημερομηνία Τερματισμού: 01/06/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 188231 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 25 817 220,Φαξ: 25 341 800
MPS Marketplace Securities Ltd
Αριθμός Άδειας: 170/12 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/05/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 287875 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 404,Φαξ: +357 25 590 167
E-Mail: finance@mps.trade
Myfxbook Ltd
Αριθμός Άδειας: 255/14 (Τερματισμός )
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού: 30/10/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 332657 (Ημ. Εγγραφής: )
New Vault Ltd
Αριθμός Άδειας: 304/16 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/06/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 345616 (Ημ. Εγγραφής: )
Newcept Financial Markets (EU) Ltd
Αριθμός Άδειας: 313/16 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/09/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 344935 (Ημ. Εγγραφής: )
NKB Investments Limited
Αριθμός Άδειας: 067/06 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/06/2006
Ημερομηνία Τερματισμού: 18/02/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 79891 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 818 816,Φαξ: +357 25 341 243
Χώρα: Cyprus
NTFX Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 280/15 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/07/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 335293 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 761 500,Φαξ: +357 25 761 501
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@ntfxpro.com
Optionrally Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 220/13 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/11/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 301842 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 260,Φαξ: +357 25 251 541
E-Mail: elie.malka@optionrally.eu
Otkritie Capital Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 069/06 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/08/2006
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 165058 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 431 456,Φαξ: +357 25 431 457
E-Mail: infocyprus@otkritiefinance.com.cy
Ouroboros Derivatives Trading Ltd
Αριθμός Άδειας: 187/12 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/12/2012
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 302952 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 024882,Φαξ: +357 22 029298
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@anyoption.com
P.C.M. Advisers Ltd
Αριθμός Άδειας: 062/06 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/01/2006
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 136888 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 283 270,Φαξ: +357 22 250 226
E-Mail: info@pcmadvisers.com
P.M. Investment Capital Limited
Αριθμός Άδειας: 243/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού: 06/07/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 317840 (Ημ. Εγγραφής: )
PFX Financial Professionals Ltd
Αριθμός Άδειας: 193/13 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/04/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 237840 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 253 010,Φαξ: +357 25 250 300
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@fxfinpro.com
Plasma Enterprises Ltd
Αριθμός Άδειας: 040/04 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 03/08/2004
Ημερομηνία Τερματισμού: 22/02/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 71853 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 25 828 172 / 173,Φαξ: 25 828 188
PMT Matrix Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 197/13 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/05/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 309339 (Ημ. Εγγραφής: )
E-Mail: info@pmt.com.cy
Postscriptum Capital LTD
Αριθμός Άδειας: 284/15 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/11/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 340122 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 023 939,Φαξ: +357 25 020 305
Χώρα: Cyprus
E-Mail: ichaduneli@ps.capital
Pulp International Business Ltd
Αριθμός Άδειας: 095/08 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/11/2008
Ημερομηνία Τερματισμού: 16/03/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 232026 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 25 366 324,Φαξ: 25 366 326
Qino Management & Advisory Ltd
Αριθμός Άδειας: 146/11 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/06/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 281096 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 63 50 98,Φαξ: +357 25 63 50 98
E-Mail: office@q-ima.com
Reserve Invest (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 028/04 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/05/2004
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 94929 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 200 600,Φαξ: +357 25 200 601
E-Mail: reserve@reservecy.com
RMG Holding Ltd
Αριθμός Άδειας: 027/04 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 01/06/2004
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 71494 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 447 024,Φαξ: +357 22 374 210
E-Mail: info@rmgh.eu
Rodeler Ltd
Αριθμός Άδειας: 207/13 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/07/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 312820 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 193,Φαξ: +357 25 253 395
Χώρα: Cyprus
E-Mail: management@rodeler.com
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.