Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΠΕΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΠΕΥ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΠΕΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΠΕΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΠΕΥ
Η Επιτροπή έχει ετοιμάσει νέα έκδοση (version 2.0) του αρχείου ΚΕΠΕΥ με σκοπό να ενισχυθεί η κατανόηση και η λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης στοιχείων, εμπλουτίζοντας το εύρος των πληροφοριών οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η έναρξη της νέας έκδοσης του αρχείου θα αρχίσει στις 31 Ιανουαρίου 2013. Οι προδιαγραφές θα πρέπει να διαβάζονται μαζί με την σχετική Εγκύκλιο ΕΓ144-2012-22.

Για επιτυχή λειτουργία του λογισμικού επικύρωσης και παραγωγής κατάστασης, οι ΚΕΠΕΥ προτρέπονται όπως βεβαιωθούν για τα ακόλουθα:
  • Λειτουργικό Σύστημα: Windows Vista, Windows 7 ή Windows 8
  • Σε περίπτωση που το Λειτουργικό Σύστημα είναι Windows XP τότε απαιτείται το Microsoft .NET Framework και συγκεκριμένα η έκδοση 2 ή μεγαλύτερη.
  • Ανεξάρτητα από το Λειτουργικό Σύστημα απαιτείται η εγκατάσταση του δωρεάν προγράμματος "Crystal Reports Redistributable for Visual Studio 2008" το οποίο είναι διαθέσιμο ανάλογα με τον Η/Υ
Πιο κάτω παρουσιάζεται βήμα προς βήμα η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να εξασφαλιστεί η ορθή υποβολή της νέας έκδοσης στην Επιτροπή:
ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TRS
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TRS
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TRS
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ XML
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ XML
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκδωσε νέες προδιαγραφές (ημερομηνία αναθεώρησης 31 Μαΐου 2013) οι οποίες πρέπει να μελετηθούν ώστε οι ΚΕΠΕΥ να συμπληρώσουν εκ νέου ολόκληρο το αρχείο XML και να το υποβάλουν στο Σύστημα TRS της Επιτροπής.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ XML
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ XML
Το πρόγραμμα Digital Signer 5.0 αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντικαθιστώντας το προηγούμενο με το όνομα KEPEY Report 2.0, και επιτρέπει στο χρήστη να υπογράφει ηλεκτρονικά τα Excel, PDF και xml αρχεία που απαιτούν υπογραφή για να υποβληθούν στην Επιτροπή. Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα δεν υποβάλει τα αρχεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αλλά απλώς τα υπογράφει. Το σύστημα TRS της Επιτροπής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να υποβληθεί το υπογεγραμμένο αρχείο(α).
CRYSTAL REPORTS REDISTRIBUTABLE FOR VISUAL STUDIO 2008 (32BIT)
CRYSTAL REPORTS REDISTRIBUTABLE FOR VISUAL STUDIO 2008 (32BIT)
Ανεξάρτητα από το Λειτουργικό Σύστημα απαιτείται η εγκατάσταση του δωρεάν προγράμματος "Crystal Reports Redistributable for Visual Studio 2008" το οποίο είναι διαθέσιμο ανάλογα με τον Η/Υ
CRYSTAL REPORTS REDISTRIBUTABLE FOR VISUAL STUDIO 2008 (64BIT)
CRYSTAL REPORTS REDISTRIBUTABLE FOR VISUAL STUDIO 2008 (64BIT)
Ανεξάρτητα από το Λειτουργικό Σύστημα απαιτείται η εγκατάσταση του δωρεάν προγράμματος "Crystal Reports Redistributable for Visual Studio 2008" το οποίο είναι διαθέσιμο ανάλογα με τον Η/Υ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ XML
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ XML
Παράδειγμα αρχείου XML βρίσκετε όταν κάνετε κλικ στον τίτλο. Το συγκεκριμένο αρχείο δείχνει ένα γενικό τρόπο (χωρίς τη χρήση πραγματικών δεδομένων) για το πώς θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα επιτυχημένο αρχείο XML. Μόλις, το αρχείο XML προσαρμοστεί ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε ΚΕΠΕΥ, θα πρέπει να μετονομαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Στη συνέχεια, τα ακόλουθα βήματα θα πρέπει να ακολουθούνται: Τρέξτε το "KEPEY_Report.exe" το οποίο έχετε κατεβάσει στο βήμα 2. Στο πάνω μέρος του προγράμματος υπάρχει μενού με τις ακόλουθες τρεις επιλογές οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν διαδοχικά: "Select file" με το οποίο επιλέγετε το XML αρχείο που θέλετε να επικυρώσετε. "Validate file" για να επικυρωθεί το αρχείο. "Produce Report" για παραγωγή κατάστασης η οποία θα μπορεί να εκτυπωθεί και υπογραφτεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της Εγκυκλίου ΕΓ144-2012-22.Επισύρουμε την προσοχή σας ότι το λογισμικό εργαλείο δουλεύει μόνο με αρχεία XML που ετοιμάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της έκδοσης 2.0.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY