Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Η διαδικασία που περιγράφεται αφορά την ανανέωση ψηφιακού πιστοποιητικού από τους υφιστάμενους κατόχους ψηφιακών πιστοποιητικών μόνο.

Σε περίπτωση που ο Εποπτευόμενος επιθυμεί να αντικαταστήσει το άτομο στο οποίο εκδίδεται το ψηφιακό πιστοποιητικό τότε τα πιο κάτω δεν ισχύουν. Σ’ αυτή την περίπτωση η διαδικασία περιλαμβάνει τις πληροφορίες/φόρμες που φαίνονται στα Σχετικά Έντυπα και στις Ερωταπαντήσεις

Για εξειδικευμένες τεχνικές οδηγίες πατήστε εδώ

Τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης, θα λάβετε από την εταιρία Adacom SA (Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης) ηλεκτρονικό μήνυμα (αποστολέας: cse_ds@adacom.com) ότι το ψηφιακό πιστοποιητικό σας θα λήξει κατά την ημερομηνία που θα αναφέρεται στο μήνυμα. Ως εκ τούτου, για να προβείτε σε ανανέωση του ψηφιακού πιστοποιητικού σας, θα πρέπει πρώτα να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Adacom, χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer μόνο, σχετικά με τις ανανεώσεις και να ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Παράλληλα θα πρέπει να πληρώσετε το ποσό των €120 (ετήσια συνδρομή του ψηφιακού πιστοποιητικού), τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη του ψηφιακού πιστοποιητικού μέσω της JCC smart. Για να πληρώσετε θα πρέπει να καταχωρήσετε την Επωνυμία της εταιρείας σας το Ονοματεπώνυμο σας και το email σας.

Σημειώνεται ότι, για να θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανανέωσης, μετά την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής θα λάβετε σε 4-5 εργάσιμες μέρες επιπρόσθετο ηλεκτρονικό μήνυμα από την Adacom ότι η ψηφιακή υπογραφή σας έχει ετοιμαστεί (Your digital ID is ready for pickup). Ακολουθείστε το λινκ που βρίσκεται στο email και τις οδηγίες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα πιο κάτω:

  1. Όταν ο κάτοχος ψηφιακού πιστοποιητικού δεν προχωρήσει έγκαιρα σε ανανέωση του Ψηφιακού πιστοποιητικού θα πρέπει να ακολουθήσει την διαδικάσια εγγραφής επιλέγοντας το Εγγραφή απο την σελίδα της Adacom και να καταχωρήσει εκ νέου τα ίδια προσωπικά στοιχεία που είχε καταχωρήσει στην αρχική του αίτηση του. Οδηγίες για την διαδικάσία Εγγραφής είναι διαθέσιμες στην σελίδα της Επιτροπης στα Σχετικά Έντυπα.  
  2. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί να καταχωρήσετε το “Challenge Phrase” όταν:

(α) ο κάτοχος ψηφιακού πιστοποιητικού έχει ξεχάσει το “Challenge Phrase”, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την «online» διαδικασία του «enroll» (πριν την ημερομηνία λήξης του ψηφιακού πιστοποιητικού του) και να καταχωρήσει τα ίδια προσωπικά στοιχεία που είχε καταχωρήσει στην αρχική του αίτηση (Αίτηση για Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό σε ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής (DL2)’) και να υποβάλει νέο challenge phrase ακολουθώντας τις Οδηγίες για απόκτηση Ηλεκτρονικής Υπογραφής.

Παρακαλείστε όπως προβείτε έγκαιρα στην ανανέωση και πληρωμή του ψηφιακού πιστοποιητικού σας, πριν την λήξη της σχετικής προθεσμίας, για αποφυγή αχρείαστης ταλαιπωρίας.

Για τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά ή/και τις συσκευές ασφαλείας χρησιμοποιείτε την διεύθυνση information.technology@cysec.gov.cy αναγράφοντας στο θέμα και τoν Eποπτευόμενο που εκπροσωπείτε.

Search:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY