Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκριμένες ΕΠΔΥ
Εγκριμένες ΕΠΔΥ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εποπτευόμενοι ΕΠΔΥ Εγκριμένες ΕΠΔΥ
Εγκριμένες ΕΠΔΥ
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Tinmas Management Limited
Αριθμός Άδειας: 123/196
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/03/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 280881 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 24363653,Φαξ: 24363652
E-Mail: info@tinmas.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
TMF Administrative Services Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 102/196
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/11/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 194084 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22451327,Φαξ: 22456049
E-Mail: Cyprus@tmf-group.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Topcare Corporate Services Limited
Αριθμός Άδειας: 155/196
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/02/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 197826 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22663194,Φαξ: 22673965
E-Mail: info@topcare.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Totalpro Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 15/196
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/11/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 227128 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22256265 ,Φαξ: 22256325
E-Mail: info@totalpro.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Trident Trust Company (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 16/196
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/11/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 34265 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 25820650,Φαξ: 25361857
E-Mail: cyprus@tridenttrust.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(viii) του Νόμου]
Trustmondo Services Limited
Αριθμός Άδειας: 104/196
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 24/11/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 331948 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 25590230,Φαξ: 25588548
E-Mail: nitsacha@cytanet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
United Four Management Ltd
Αριθμός Άδειας: 128/196
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 18/05/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 336323 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 25828540,Φαξ: 25828541
Χώρα: Cyprus
E-Mail: corp@unitedfour.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(viii) του Νόμου]
Vaghan Partners Ltd (ex P & V CY Fiduciary Services Ltd)
Αριθμός Άδειας: 32/196
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/03/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 117929 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22051310,Φαξ: 22051311
E-Mail: info@vaghan.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Vaulterra Trustees and Corporate Limited (πρώην EG Corporate Services Limited)
Αριθμός Άδειας: 59/196
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/05/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 327307 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22889399,Φαξ: 22751040
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@vaulterracorp.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(viii) του Νόμου]
Vergina Trust Ltd (ex KMP Trust Limited)
Αριθμός Άδειας: 140/196
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/07/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 304085 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22349700,Φαξ: 22349701
E-Mail: info@verginatrust.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Vertu Ltd
Αριθμός Άδειας: 226/196
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/01/2024
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 451984 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22285158,Φαξ: N/A
E-Mail: leonidas@vertu.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Όλες
Vestacorp Ltd
Αριθμός Άδειας: 191/196
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/09/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 366127 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 25820714,Φαξ: 25762224
E-Mail: info@vestacorp.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(viii) του Νόμου]
Vistra (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 74/196
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/07/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 161310 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 25817411,Φαξ: 25817412
Χώρα: Cyprus
E-Mail: maria.panayiotou@vistra.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(viii) του Νόμου]
W.I.S (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 13/196
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/10/2013
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE221671 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 25812242 ,Φαξ: 25311575
E-Mail: anna@wis-cyprus.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(viii) του Νόμου]
WDT Directors Limited (ex Waidelotte Directors Limited)
Αριθμός Άδειας: 46/196
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/04/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 281018 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 25818292,Φαξ: 25730850
E-Mail: info@wdt-group.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Weadvice Trust Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 219/196
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/10/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 424941 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 258925,Φαξ: N/A
E-Mail: director@weadvicetrust.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: The management or directing of trusts [section 4(1)(a) of the Law] The undertaking or provision of the service of managing companies [section 4(1)(b)(i)-(b)(vii) of the Law]
Wise Wolves Capital (EU) Ltd
Αριθμός Άδειας: 186/196
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/05/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 360935 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 25355255,Φαξ: 25355230
E-Mail: info@wise-wolves.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(viii) του Νόμου]
Zathea-Zoe Quality Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 199/196
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/04/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 375594 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22271760,Φαξ: 22263684
E-Mail: Zoe.kokoni@zathea.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(viii) του Νόμου]
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 >  >|
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.