Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Deltamark Fund Management Ltd (εκούσια ανάκληση της άδειας λειτουργίας 29/12/2022)
Deltamark Fund Management Ltd (εκούσια ανάκληση της άδειας λειτουργίας 29/12/2022)
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εποπτευόμενοι Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ ΔΟΕΕ Πρώην ΔΟΕΕ Deltamark Fund Management Ltd (εκούσια ανάκληση της άδειας λειτουργίας 29/12/2022)
Deltamark Fund Management Ltd (εκούσια ανάκληση της άδειας λειτουργίας 29/12/2022)
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Μαρίνου Γερουλάνου 6, Κάτω Πολεμίδια, 4154 Λεμεσός, Κύπρος
Αριθμός Άδειας: AIFM06/56/2013 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/01/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 338596 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22 429 999
Φαξ: 22 314 288
E-Mail: info@dmark.eu
Άλλες Πληροφορίες:
Διαχειριστής του:
1.
 
  DELTAMAX FUND VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY LTD License Date: 
 
24/03/2015
 
License Number: 
 
AIF1/2014
 
(υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 18/04/2022)
2.   SUN AGRARIAN INVESTMENTS RAIF V.C.I.C. LTD Reg. Date:  06/08/2019 CySEC Registration Number: RAIF12  (διαδικασία εκκαθάρισης)
3.
 
  VREM RAIF V.C.I.C. LTD
 
Reg. Date: 
 
06/08/2019
 
CySEC Registration Number:
 
RAIF13
 
(υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 21/03/2022)
4.   A.I. PURITY FUND AIF V.C.I.C. PLC License Date: 06/08/2019 License Number:  AIF54/2018  (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 05/08/2021)
5.
 
  I.A. CENTURION INVESTMENT FUND RAIF V.C.I.C.PLC
 
Reg. Date: 
 
09/06/2020
 
CySEC Registration Number:
 
RAIF29
 
(υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 03/06/2022)
6.   UPBRIGHT INVESTMENT  RAIF V.C.I.C. PLC Reg. Date: 20/01/2020 CySEC Registration Number: RAIF24 (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 21/03/2022)
7.   ASTELAR CAPITAL RAIF V.C.I.C. PLC Reg. Date: 8/11/2021 CySEC Registration Number: RAIF87 (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 03/04/2023)
8.   Cedmark RAIF V.C.I.C. Ltd Reg. Date:  09/05/2022 CySEC Registration Number: RAIF112 (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 16/02/2023)
               
               
               

Scope Of Authorization

AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) of the AIFM Law
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.