Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΟΕΕ
ΔΟΕΕ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΟΕΕ
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
IXI Fund Managers Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM27/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/02/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 390603 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262669 ,Φαξ: -
E-Mail: compliance@ixi.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5) and the services of section 6(6)(a) and 6(6)(b)(i)
Kendris Capital Limited
Αριθμός Άδειας: AIFM42/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 02/11/2021
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 418401 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 631300,Φαξ: +357 24 205301
E-Mail: KendrisCapital@kendris.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5)
KMG Capital Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM01/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/05/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 329817 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 25 817 488,Φαξ: 25 749 755
E-Mail: info@kmgcapitalmarkets.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
Kylin Prime Asset Management Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM28/56/2013 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/10/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 383764 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 008 671,Φαξ: +357 22 778 771
E-Mail: kpamcy@kylinprime.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
Leon MFO Investments Limited
Αριθμός Άδειας: AIFM37/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 03/04/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 326316 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 268 120 ,Φαξ: +357 25 260 095
E-Mail: leonmfo@leonmfo.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) and the services of sections 6(6)(a) και 6(6)(b)(i)
MAP Fund Management Services Limited
Αριθμός Άδειας: AIFM41/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/06/2021
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 412514 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 250141,Φαξ: N/A
E-Mail: info@mapfms.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5), the services of section 6(6)(a), 6(6)(b)(i) and 6(6)(b)(iii)
Mega Ploutos Fund Management Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM52/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 18/04/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 428838 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22870820,Φαξ: +357 22870821
E-Mail: info@megaploutos.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5)
NTBP Management Company Limited (ex Meritkapital Fund Management Ltd)
Αριθμός Άδειας: AIFM26/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/09/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 349053 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25857700 ,Φαξ: +357 25341257
E-Mail: info@ntbp.eu
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
Polyvalent Capital Management Limited
Αριθμός Άδειας: AIFM46/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/12/2021
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 424788 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 396 144,Φαξ: +357 22 396 145
E-Mail: info@polyvalent.capital
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5)
Remeen Limited
Αριθμός Άδειας: AIFM29/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/12/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 390278 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 629060,Φαξ: +357 24 629059
E-Mail: info@remeen.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) and the services of sections 6(6)
Resolute Investment Management (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM31/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/04/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 401997 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 250 554,Φαξ: +357 22 250 583
E-Mail: info@resoluteinvestmentmanagement.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
SAZKA Delta AIF Variable Capital Investment Company Ltd (ex Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd)
Αριθμός Άδειας: AIFM09/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 24/07/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 314350 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 222 024,Φαξ: +357 22 667 822
E-Mail: daletraris@emmacapital.com.cy
Scope Of Authorization: Internally Managed AIF whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(4)
SCSS Fund Management Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM04/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 01/12/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 329569 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 766746,Φαξ: +357 22 766745
E-Mail: info@scssfunds.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
Signet Capital Management (CY) Ltd [ex Signet FFF Asset Management Ltd]
Αριθμός Άδειας: AIFM25/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/06/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 377898 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 053900,Φαξ: n/a
E-Mail: info@fff-am.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the collective porfolio management functions of section 6(5) and the services of sections 6(6) of the AIFM Law
SMERemediumCap Limited
Αριθμός Άδειας: AIFM40/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/04/2021
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 399443 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 030752,Φαξ: N/A
E-Mail: info@smerc.cy
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5)
Sova Asset Management (CY) Ltd (ex Verona Asset Management Ltd)
Αριθμός Άδειας: AIFM17/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/05/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 356068 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25249444,Φαξ: +357 25249492
E-Mail: info@sova-am.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5), and the services of section 6(6)(a), 6(6)(b)(i) and 6(6)(b)(ii)
Target Wealth Opportunities Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM49/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 28/02/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 427401 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 523603,Φαξ: N/A
E-Mail: info@targetwealth.vc
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5)
UFG Capital Investment Management Ltd (ex UFG WM Investment Management Ltd)
Αριθμός Άδειας: AIFM11/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 02/11/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 330109 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 107242,Φαξ: +357 22 450775
E-Mail: info@ufgcapital.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5), the services of section 6(6)
V Plus Plus Ltd
Αριθμός Άδειας: AIFM22/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/04/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 380580 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 053620,Φαξ:
E-Mail: tt@plusplus-group.com
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5)
VB Partners (Cyprus) Ltd (ανάκληση άδειας 29/06/2020)
Αριθμός Άδειας: AIFM12/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/12/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 342558 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 279 000,Φαξ: +357 25 279 015
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@vbpartners.com.cy
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
 |<  <  1 - 2 >  >|
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.