Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Cascade Investment Fund RAIF V.C.I.C. LTD (ex VC Cascade Ventures RAIF V.C.I.C. Ltd)
Cascade Investment Fund RAIF V.C.I.C. LTD (ex VC Cascade Ventures RAIF V.C.I.C. Ltd)
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εποπτευόμενοι ΟΕΕ ΚΟΕΕ Εγγεγραμμένοι ΚΟΕΕ Cascade Investment Fund RAIF V.C.I.C. LTD (ex VC Cascade Ventures RAIF V.C.I.C. Ltd)
Cascade Investment Fund RAIF V.C.I.C. LTD (ex VC Cascade Ventures RAIF V.C.I.C. Ltd)
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 25, Metropolis Tower, 4ος Όροφος, 1080 Λευκωσία, Κύπρος
Αριθμός Εγγραφής ΕΚΚ: RAIF100 (Ημ. Εγγραφής: 31/01/2022)
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 396606 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: Argus Management Ltd
Τηλέφωνο: +357 22271686
Φαξ: N/A
E-Mail: support@argusmanager.com
Άλλες Πληροφορίες:
UMBRELLA SCHEME
RAIF100_1 CASCADE 1 (ex VC CASCADE 1) (31/01/2022)
RAIF100_2 CASCADE 2 (ex VC CASCADE 2) (31/01/2022)
RAIF100_3 CASCADE 3 (ex VC CASCADE 3) (31/01/2022) (υπό διάλυση/εκκαθάριση 01/02/2024)
RAIF100_4 CASCADE 4 (20/02/2023)
RAIF100_5 CASCADE 5 (20/02/2023)
RAIF100_6 CASCADE 6 (20/02/2023)
RAIF100_7 CASCADE 7 (20/02/2023)
RAIF100_8 CASCADE 8 (20/02/2023)
RAIF100_9 CASCADE 9 (20/02/2023)
RAIF100_10 CASCADE 10 (20/02/2023)

Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.