Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Αδειοδοτημένα ΟΕΕ
Αδειοδοτημένα ΟΕΕ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εποπτευόμενοι ΟΕΕ ΟΕΕ Αδειοδοτημένα ΟΕΕ
Αδειοδοτημένα ΟΕΕ
ΛΙΣΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΟΕΕ
Πατήστε εδώ για κατέβασμα σε μορφή Excel
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
GANESHA FIXED INCOME AIF V.C.I.C. LIMITED
Αριθμός Άδειας: AIF81/2018
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/07/2021
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 313885 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: Resolute Investment Management (Cyprus) Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 378199,Φαξ: +357 22 379379
E-Mail: ganesha@nisltd.li
Girder AIF Variable Capital Investment Company Ltd
Αριθμός Άδειας: AIF03/2014
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/07/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 338991 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: CITIGRADE Capital Ltd
Τηλέφωνο: +375 25 004 560,Φαξ: +357 25 00 4561
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@girder-capital.com
GMM AIF V.C.I.C. PLC (ex GMM AIF V.C.I.C. LTD)
Αριθμός Άδειας: AIF82/2018
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/07/2021
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 367653 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: GMM Global Money Managers Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 205858,Φαξ: +357 22 378194
E-Mail: info@global-mm.com
Hanseatic Shipping AIF V.C.I.C. PLC (ex Hanseatic Fund Variable Capital Investment Company Plc)
Αριθμός Άδειας: AIF27/2014
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 15/01/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 381636 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: Hanseatic Capital Management Ltd
Τηλέφωνο: +357 25 859288,Φαξ: N/A
E-Mail: info@hanseatic-cm.com
Η επενδυτική πολιτική ικανοποιεί τα κριτήρια του σχεδίου για σκοπούς Πολιτογράφησης μη Κυπρίων Επενδυτών/Επιχειρηματιών
I.H. Hephaestus Investment AIF V.C.I.C. Plc
Αριθμός Άδειας: AIF71/2018
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/05/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 377630 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: Fortified Capital Ltd
Τηλέφωνο: +357 22367610,Φαξ: +357 22027200
E-Mail: info@forticap.eu
IC Realty A1 AIF Umbrella Fund V.C.I.C. Ltd (ex IC Realty A1 AIF Umbrella Fund VCIC Ltd)
Αριθμός Άδειας: AIF42/2014
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/06/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 386064 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: IC Realty Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 447 732,Φαξ: +357 22 447 922
E-Mail: a1info@icaifm.com
Interorient Shipping Fund AIF V.C.I.C Plc
Αριθμός Άδειας: AIF66
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 03/04/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 410657 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: Global Capital Securities and Financial Services Limited
Τηλέφωνο: +357 22 710710,Φαξ: +357 22 339332
E-Mail: alkis@globalcapital.com.cy
Iris London Property AIF V.C.I.C. Plc
Αριθμός Άδειας: AIF55/2018
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/10/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 404291 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: Global Capital Securities & Financial Services Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 710710,Φαξ: +357 22 339312
E-Mail: info@globalcapital.com.cy
JAM AIF Common Fund
Αριθμός Άδειας: AIF46/2018
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/12/2018
Διαχειριστής: MFO Asset Management Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 692030,Φαξ: +357 22 662266
E-Mail: info@mfoasset.com
JUSTY AIF Variable Capital Investment Company Ltd
Αριθμός Άδειας: AIF44/2014
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/07/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 387780 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: Fortified Capital Limited
Τηλέφωνο: +357 22495707,Φαξ: +357 22495717
JWP AIF V.C.I.C. Plc
Αριθμός Άδειας: AIF49/2018
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 18/02/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 397417 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: Byron Capital Partners Ltd
Τηλέφωνο: +357 24 633888,Φαξ: N/A
E-Mail: rstreet@byroncapitalpartners.com
KROWNE GLOBAL INVESTMENT FUND AIF V.C.I.C. LTD (ex NIO GLOBAL FUND AIF V.C.I.C. LTD)
Αριθμός Άδειας: AIF80/2018
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/06/2021
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 328432 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: 7Q Asset Managemet Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 272700,Φαξ: +357 22 270203
E-Mail: info@7qam.net
LC London Credit AIF V.C.I.C. Public LTD
Αριθμός Άδειας: AIF50/2018
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/03/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 401597 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: Consulco Capital Ltd (ex CapitalMan Ltd)
Τηλέφωνο: 22 361 300,Φαξ: 22 752 597
E-Mail: info@londoncreditfund.com
LifeGoals Common Fund AIF (ex Luctor Mutual Fund AIF)
Αριθμός Άδειας: AIF04/2014
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/10/2015
Διαχειριστής: Emergo Wealth Ltd
Τηλέφωνο: +357 22449122,Φαξ: +357 22780589
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@emergowealth.net
Mega Ploutos AIF Variable Capital Investment Company Plc
Αριθμός Άδειας: AIF72/2018
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/05/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 410170 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: Mega Ploutos Fund Management Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 870 820,Φαξ: +357 22 870 821
E-Mail: info@megaploutos.com
Milevaco Fund AIF V.C.I.C. Plc
Αριθμός Άδειας: AIF75/2018
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/07/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 377207 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: GMM Global Money Managers AIFM Ltd
Τηλέφωνο: +357 22777337,Φαξ: +357 22777338
E-Mail: funds@gmmfunds.com
Monterock Investments AIF V.C.I.C. Plc
Αριθμός Άδειας: AIF47/2018
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/02/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 396272 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: Byron CAPITAL Partners Ltd
Τηλέφωνο: 22364740,Φαξ: 22364750
E-Mail: alongo@monterock.com
Mouflon Investment AIF V.C.I.C. Plc
Αριθμός Άδειας: AIF62/2018
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/02/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 364315 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: Fortified Capital Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 87 33 80,Φαξ: +357 22 87 33 81
E-Mail: mouflon@dmark.eu
The investment objective satisfies the criteria of the scheme for naturalization of non – Cypriot investors
NVI ASIAN BRIDGE INTERNATIONAL INVESTORS AIF V.C.I.C. PLC
Αριθμός Άδειας: AIF88/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 415931 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: GMM Global Money Managers AIFM Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 777337,Φαξ: +357 22 777338
E-Mail: funds@gmmfunds.com
P.L. Property Gallery AIF V.C.I.C. Ltd
Αριθμός Άδειας: AIF79/2018
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/04/2021
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 363902 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: GMM Global Money Managers AIFM Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 777 337,Φαξ: +357 22 777 338
E-Mail: funds@gmmfunds.com
Quercus Capital V.C.I.C. EUVECA AIF Plc
Αριθμός Άδειας: AIF51/2018
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 15/04/2019
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 400774 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: GMM Global Money Managers AIFM Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 777337,Φαξ: +357 22 777338
E-Mail: funds@gmmfunds.com
R.E.F. Real Economy Fund AIF V.C.I.C. Ltd
Αριθμός Άδειας: AIF74/2018
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/06/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 357792 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: 7Q Asset Management Ltd
Τηλέφωνο: +357 22 397714 ,Φαξ: N/A
E-Mail: info@realeconomyfund.com
Saratoga Capital AIF V.C.I.C Ltd
Αριθμός Άδειας: AIF64/2018
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/03/2020
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 410289 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: AIFCAP Managers Ltd (ex AIF Capital Managers Ltd)
Τηλέφωνο: +357 22 277299,Φαξ: +357 22 277290
E-Mail: info@aifcap.com
SHERBROOKE AIF V.C.I.C.PLC
Αριθμός Άδειας: AIF84/2018
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 18/10/2021
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 354164 (Ημ. Εγγραφής: )
Διαχειριστής: MFO Asset Management Ltd
Τηλέφωνο: +357 22692030,Φαξ: +357 22662266
E-Mail: info@mfoasset.com
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.