Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Byron Capital Partners Ltd
Byron Capital Partners Ltd
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Byron Capital Partners Ltd
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Λεωφ. Προδρόμου 113, Γραφείο 201, 2064 Στρόβολος
Αριθμός Άδειας: AIFM13/56/2013
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/10/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 236814 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22 364 740
Φαξ: 22 364 750
E-Mail: investorRelations@byroncapitalpartners.com
www.byroncapitalpartners.com
Άλλες Πληροφορίες:
Διαχειριστές του:
1,    Pavardo Investments V.C.I.C. (RAIF) Ltd
[ex Pavardo Investments (RAIF) Ltd]  
Reg. Date: 28/01/2019 CySEC Registration Nο: RAIF1
2,   Rione 7 V.C.I.C (RAIF) Ltd Reg. Date: 04/02/2019 CySEC Registration Nο: RAIF2
3,   AGW Investment Fund RAIF VCIC Plc Reg. Date: 18/02/2019 CySEC Registration Nο: RAIF3
4,   Bacho Investment V.C.I.C. (RAIF) Ltd  Reg. Date: 15/04/2019 CySEC Registration Nο: RAIF5
5,   Dai Inzu V.C.I.C. (RAIF) Ltd Reg. Date: 15/04/2019 CySEC Registration Nο: RAIF6
6,   Toriant V.C.I.C. (RAIF) Limited
 [ex Ficalio Investments V.C.I.C. (RAIF) Limited]
Reg. Date: 15/04/2019 CySEC Registration Nο: RAIF8
7,   EMRF V.C.I.C. RAIF PLC     Reg. Date: 13/05/2019 CySEC Registration Nο: RAIF9
8,   JWP AIF V.C.I.C. Plc License Date: 18/02/2019 Licence Number: AIF49/2018
9,   Develo Venture AIF V.C.I.C. Plc  License Date: 07/05/2018 Licence Number: AIF39/2014
10,   Monterock Investments AIF V.C.I.C. Plc License Date: 11/02/2019 Licence Number: AIF47/2018
11,   CYREIT Variable Capital Investment Company Plc License Date: 20/11/2017  Licence Number: AIF23/2014
12,   Augmentor RAIF V.C.I.C. Ltd Reg. Date: 09/11/2020 CySEC Registration Nο: RAIF51
13.   JWP Golden Fund, FCR License Date: 01/04/2020 No. 1581 Country: Portugal
14.   JWP Golden Fund II, FCR License Date: 08/02/2021 No. 1683 Country: Portugal
15.   ARETHA Greece Vision Fund RAIF V.C.I.C. Plc Reg. Date: 22/03/2021 CySEC Registration Nο: RAIF67
16.   Prime Property Services P.P. RAIF V.C.I.C. Ltd Reg. Date: 08/06/2021 CySEC Registration Nο: RAIF76
17.   QRA Capital RAIF V.C.I.C. Plc Reg. Date: 08/06/2021 CySEC Registration Nο: RAIF75

 
 
 

Scope Of Authorization

AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5), the services of section 6(6) and UCITS Management Company Authorisation
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.