Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2020
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2020
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2020
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) αναγνωρίζοντας τη θετική συμβολή της υπεύθυνης εθελοντικής δράσης των οργανωμένων συνόλων στην κοινωνία, έχει εντάξει στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της την ενθάρρυνση και τη στήριξη με διάφορους τρόπους δράσεων κοινωνικής προσφοράς από το προσωπικό της Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος με στόχο να συνδυάσει την ευαισθητοποίηση, την ενεργή υποστήριξη και τη δέσμευση των εργαζομένων απέναντι στην κοινωνική τους ευθύνη.

Παρά τις προκλήσεις που επέφερε η πανδημία του ιού COVID-19 στη διοργάνωση δράσεων κοινωνικής ευθύνης, εντούτοις κατά τη διάρκεια του 2020 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις από το προσωπικό της ΕΚΚ:


Συμμετοχή για στήριξη οικογενειών στο Λίβανο
Συμμετοχή για στήριξη οικογενειών στο Λίβανο
Λόγω των τραγικών γεγονότων στον Λίβανο στις 4 Αυγούστου 2020, το προσωπικό της ΕΚΚ κινητοποιήθηκε συγκεντρώνοντας και παραδίδοντας προμήθειες στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό με σκοπό την αποστολή τους για τη στήριξη οικογενειών στο Λίβανο.
31 Δεκεμβρίου 2020
Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι της ΕΚΚ και στήριξη Φιλανθρωπικών Συνδέσμων
Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι της ΕΚΚ και στήριξη Φιλανθρωπικών Συνδέσμων
Λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας του ιού COVID-19, το ετήσιο εσωτερικό Χριστουγεννιάτικο παζαράκι πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τίτλο «CySEC Xmas Online Charity Bazaar» και πρόσφερε απευθείας στήριξη ύψους €1.000 στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο, τη Europa Donna και το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, μέσω αγοράς των προϊόντων τους. Η φιλανθρωπική δράση CySEC Xmas Online Charity Bazaar ενταχθήκε στο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της Εβδομάδας Εθελοντισμού του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού το οποίο καταγράφει τις εθελοντικές δράσεις που πραγματοποιούνται μέσα στη βδομάδα εθελοντισμού στην Κύπρο.
31 Δεκεμβρίου 2020
Στήριξη «Ανεμώνη»
Στήριξη «Ανεμώνη»
Εισφορά ύψους €400 στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών «Ανεμώνη», το οποίο ιδρύθηκε από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Προστασίας Σπαστικών και Ανάπηρων Παιδιών.
31 Δεκεμβρίου 2020
Στήριξη «Ένα Όνειρο Μια Ευχή»
Στήριξη «Ένα Όνειρο Μια Ευχή»
Εισφορές ύψους €100, στον Παγκύπριο Σύνδεσμο για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή.»
31 Δεκεμβρίου 2020
Στήριξη «Αγία Σκέπη»
Στήριξη «Αγία Σκέπη»
Εισφορά ύψους €100 προς την Θεραπευτική Κοινότητα «Αγία Σκέπη» η οποία στηρίζει χρήστες ναρκωτικών να αντιμετωπίσουν την εξάρτηση τους και τους εφοδιάζει παράλληλα με δεξιότητες απαραίτητες για κοινωνική επανένταξη.
31 Δεκεμβρίου 2020
Στήριξη «Θερμοκοιτίδας Αγάπης»
Στήριξη «Θερμοκοιτίδας Αγάπης»
Εισφορά ύψους €100 στo Ίδρυμα «Θερμοκοιτίδας Αγάπης», το οποίο αποτελεί συνέχεια του Συνδέσμου Φίλων Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Κύπρου και είναι μια μη-κυβερνητική εθελοντική οργάνωση για τη φροντίδα και στήριξη της οικογένειας και των πρόωρων βρεφών.
31 Δεκεμβρίου 2020
Ανακύκλωση και εξοικονόμηση ενέργειας
Ανακύκλωση και εξοικονόμηση ενέργειας
Κατά το 2020 συνεχίστηκε η πάγια πολιτική της ΕΚΚ για ανακύκλωση διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες από τον οργανισμό, όπως χαρτιού, πλαστικών και μπαταριών, ούτως ώστε να συμβάλει τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, όσο και στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων και της επίδρασής τους στο περιβάλλον.
31 Δεκεμβρίου 2020
Προστασία του περιβάλλοντος
Προστασία του περιβάλλοντος
Επιπρόσθετα, η ΕΚΚ ακολουθεί όλα τα προτεινόμενα μέτρα/οδηγίες που εκδίδονται από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς επίσης και από το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου. Σχετικές είναι και οι πρόνοιες που περιλαμβάνονται στις προσφορές που προκηρύσσει η ΕΚΚ για αγορά προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.
31 Δεκεμβρίου 2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.