Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας
Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2014 Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας
Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας
02 Σεπτεμβρίου 2014 12:00
Ιδιαίτερη σημασία είχε δοθεί στην κατάρτιση πολιτικής για εξοικονόμηση ενέργειας από τη διοίκηση της ΕΚΚ και γι’ αυτό εντός του έτους συνεχίστηκε η εκστρατεία ενημέρωσης του προσωπικού. Συγκεκριμένα, έχει προωθηθεί ενημερωτικό υλικό καθώς και έξυπνα βιντεάκια και εικόνες που με ένα ευχάριστο τρόπο μεταφέρουν το μήνυμα ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος βελτιώνει την ποιότητα ζωής και την  καθημερινότητά μας.

Επιπρόσθετα, η ΕΚΚ ακολουθεί όλα τα προτεινόμενα μέτρα/οδηγίες που εκδίδονται από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς και από το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου. Κάποια από τα μέτρα που εφαρμόζονται είναι (α) οι χρονοδιακόπτες φωτισμού οι οποίοι ανάβουν και σβήνουν αυτόµατα όταν ανιχνευτεί κίνηση στον χώρο και (β) η ρύθµιση του επιπέδου φωτισµού ώστε να γίνεται χρήση της επιθυµητής ποσότητας φωτός για τις διάφορες δραστηριότητες των χρηστών του χώρου (για παράδειγμα υπάρχουν ειδικοί διακόπτες με τους οποίους ανάβουν μόνο τα μισά φώτα στους διαδρόμους).

Επίσης, Λειτουργός της ΕΚΚ συμμετέχει στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, αλλά και στις διάφορες συναντήσεις που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την παροχή πληροφόρησης για τα νέα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και την παροχή συμβουλών για εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας. Η ΕΚΚ προσπαθεί να προωθεί και να προβάλλει τις διάφορες δράσεις ΕΚΕ επίσης μέσω δημοσιεύσεων στο διαδικτυακό της τόπο με σκοπό να ενθαρρύνονται και να ευαισθητοποιούνται και άλλοι οργανισμοί στο θέμα της ΕΚΕ.
Σχετικές είναι και οι πρόνοιες που περιλαμβάνονται στις προσφορές που προκηρύσσει η ΕΚΚ για αγορά προϊόντων που προβλέπουν για την αγορά προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.