Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Ανακύκλωση
Ανακύκλωση
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Ανακύκλωση
30 Δεκεμβρίου 2013 12:00
Η EKK προβαίνει σε ανακύκλωση διαφόρων υλικών που χρησιμοποιεί, όπως χαρτιού, πλαστικών και μπαταριών, ούτως ώστε να συμβάλει τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών όσο και στην μείωση του όγκου των απορριμμάτων και την επίδρασή τους στο περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό, διατηρεί εξειδικευμένους κάδους ανακύκλωσεις σε διάφορα σημεία εντός του κτιρίου της ΕΚΚ.

Κατά την μετακόμιση στο νέο κτίριο, η ΕΚΚ προχώρησε σε ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων που τηρούσε σε φυσική μορφή και στη συνέχεια στην καταστροφή και την ανακύκλωση τεράστιου όγκου χαρτιού που διατηρούσε. Παράλληλα, η ΕΚΚ διατηρεί εξειδικευμένους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού σε διάφορα σημεία εντός του κτιρίου της ΕΚΚ και προβαίνει σε συνεχή ανακύκλωση του χαρτιού που καταναλώνεται. Συγκεκριμένα, ο όγκος χαρτιού ο οποίος ανακυκλώθηκε εντός του 2013 ανέρχεται σε 1.9 τόνους. Παράλληλα, με την εφαρμογή του σύγχρονου συστήματος Κεντρικού Αρχείου και διαχείρισης εγγράφων η οποία τροχιοδρομείται από την ΕΚΚ με το οποίο ο όγκος χαρτιού που καταναλώνεται θα μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.
 
Εντός του 2013, η ΕΚΚ έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών της Green Dot Κύπρου, η οποία παρείχε δωρεάν τον μπλε κάδο ανακύκλωσης υλικών που περιλαμβάνονται στην κατηγορία PMD.
Η EKK προβαίνει σε ανακύκλωση μπαταριών, μελανοδοχείων εκτυπωτών και διαφορών άλλων υλικών που περιέχουν επιβλαβείς ουσίες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Με τη συλλογή και την ανακύκλωση των εν λόγω υλικών αποφεύγεται η διάχυση των εν λόγω ουσιών στο περιβάλλον και εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.04.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.