Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2012
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2012
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2012
Αιμοδοσία
Αιμοδοσία
Στις 14 Δεκεμβρίου 2012, η ΕΚΚ διοργάνωσε Μέρα Αιμοδοσίας με σύνθημα «Το αίμα είναι αγαθό σε έλλειψη. Δεν διατίθεται στα ράφια, δεν πωλείται με αντίτιμο, δεν παράγεται σε εργοστάσια. Το δημιουργεί μόνο ο ανθρώπινος οργανισμός και το προσφέρει μόνο η ανθρώπινη ευαισθησία και αγάπη». Ομάδα εργαζομένων της ΕΚΚ μετέβηκε στο Κέντρο Αιμοδοσίας Έγκωμης για να συμμετάσχει σε αυτήν την υπέροχη πράξη αλληλεγγύης και αγάπης.
14 Δεκεμβρίου 2012
Εκστρατεία καθαρισμού «Let’s do it Cyprus»
Εκστρατεία καθαρισμού «Let’s do it Cyprus»
Ομάδα εθελοντών της ΕΚΚ συμμετείχε στην παγκύπρια εκστρατεία καθαρισμού «Let’s Do It Cyprus!» η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2012 και αποτέλεσε την μεγαλύτερη εκστρατεία περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής συμμετοχής που είχε διεξαχθεί στην Κύπρο μέχρι στιγμής.
29 Σεπτεμβρίου 2012
Εξοικονόμηση χαρτιού
Εξοικονόμηση χαρτιού
Το 2012, κατά την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης του 2011, η ΕΚΚ αποφάσισε ότι η ετήσια έκθεση δεν θα εκτυπωθεί αλλά θα κυκλοφορήσει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακό δίσκο) με σκοπό τη μείωση της χρήσης χαρτιού και την προστασία των δασών.
03 Σεπτεμβρίου 2012
Ευαισθητοποίηση και άλλων οργανισμών
Ευαισθητοποίηση και άλλων οργανισμών
Η ΕΚΚ προσπαθεί να προωθεί και να προβάλλει τις διάφορες δράσεις ΕΚΕ μέσω δημοσιεύσεων στο διαδικτυακό της τόπο με σκοπό να ενθαρρύνονται και να ευαισθητοποιούνται και άλλοι οργανισμοί στο θέμα της ΕΚΕ.
02 Ιουλίου 2012
Συμμετοχή σε σεμινάρια ΕΚΕ
Συμμετοχή σε σεμινάρια ΕΚΕ
Παρουσίαση για την Έκθεση Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης και 5ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
29 Ιουνίου 2012
Συνδρομή στην κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ΕΚΕ
Συνδρομή στην κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ΕΚΕ
Η αρμόδια Λειτουργός της ΕΚΚ για θέματα ΕΚΕ συμμετείχε σε έρευνα που διεξήγαγε το Γραφείο Προγραμματισμού, με τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου τόσο για πρακτικές που ακολουθούνται ήδη όσο και για προθέσεις/εισηγήσεις για νέες δράσεις. Επίσης, η εν λόγω Λειτουργός συμμετείχε σε εργαστήρι ΕΚΕ στο οποίο παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας, καθώς και διατυπώθηκαν εισηγήσεις για συγκεκριμένα μέτρα και ιεραρχήθηκαν οι προτεραιότητες, οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ΕΚΕ.
15 Ιουνίου 2012
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.