Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2012
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2012
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2012
Εκστρατεία καθαρισμού «Let’s do it Cyprus»
Εκστρατεία καθαρισμού «Let’s do it Cyprus»
Ομάδα εθελοντών της ΕΚΚ συμμετείχε στην παγκύπρια εκστρατεία καθαρισμού «Let’s Do It Cyprus!» η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2012 και αποτέλεσε την μεγαλύτερη εκστρατεία περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής συμμετοχής που είχε διεξαχθεί στην Κύπρο μέχρι στιγμής.
Αιμοδοσία
Αιμοδοσία
Στις 14 Δεκεμβρίου 2012, η ΕΚΚ διοργάνωσε Μέρα Αιμοδοσίας με σύνθημα «Το αίμα είναι αγαθό σε έλλειψη. Δεν διατίθεται στα ράφια, δεν πωλείται με αντίτιμο, δεν παράγεται σε εργοστάσια. Το δημιουργεί μόνο ο ανθρώπινος οργανισμός και το προσφέρει μόνο η ανθρώπινη ευαισθησία και αγάπη». Ομάδα εργαζομένων της ΕΚΚ μετέβηκε στο Κέντρο Αιμοδοσίας Έγκωμης για να συμμετάσχει σε αυτήν την υπέροχη πράξη αλληλεγγύης και αγάπης.
Εξοικονόμηση χαρτιού
Εξοικονόμηση χαρτιού
Το 2012, κατά την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης του 2011, η ΕΚΚ αποφάσισε ότι η ετήσια έκθεση δεν θα εκτυπωθεί αλλά θα κυκλοφορήσει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακό δίσκο) με σκοπό τη μείωση της χρήσης χαρτιού και την προστασία των δασών.
Συμμετοχή σε σεμινάρια ΕΚΕ
Συμμετοχή σε σεμινάρια ΕΚΕ
Παρουσίαση για την Έκθεση Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης και 5ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Ευαισθητοποίηση και άλλων οργανισμών
Ευαισθητοποίηση και άλλων οργανισμών
Η ΕΚΚ προσπαθεί να προωθεί και να προβάλλει τις διάφορες δράσεις ΕΚΕ μέσω δημοσιεύσεων στο διαδικτυακό της τόπο με σκοπό να ενθαρρύνονται και να ευαισθητοποιούνται και άλλοι οργανισμοί στο θέμα της ΕΚΕ.
Συνδρομή στην κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ΕΚΕ
Συνδρομή στην κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ΕΚΕ
Η αρμόδια Λειτουργός της ΕΚΚ για θέματα ΕΚΕ συμμετείχε σε έρευνα που διεξήγαγε το Γραφείο Προγραμματισμού, με τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου τόσο για πρακτικές που ακολουθούνται ήδη όσο και για προθέσεις/εισηγήσεις για νέες δράσεις. Επίσης, η εν λόγω Λειτουργός συμμετείχε σε εργαστήρι ΕΚΕ στο οποίο παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας, καθώς και διατυπώθηκαν εισηγήσεις για συγκεκριμένα μέτρα και ιεραρχήθηκαν οι προτεραιότητες, οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ΕΚΕ.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.