Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2017
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2017
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2017
Παζαράκι «CySEC Gastronomic Charity Bazaar»
Παζαράκι «CySEC Gastronomic Charity Bazaar»
Στη διάρκεια του 2017 συνεχίστηκε εντός της ΕΚΚ το παζαράκι «CySEC Gastronomic Charity Bazaar». Στο παζαράκι διατέθηκαν προς πώληση με το κομμάτι σπιτικά εδέσματα που ετοιμάζει το προσωπικό της ΕΚΚ με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικό σκοπό.
31 Δεκεμβρίου 2017
Αιμοδοσία
Αιμοδοσία
Στις 13 Ιανουαρίου 2017, με συμμετοχή 11 μελών του προσωπικού, αλλά και στις 24 Νοεμβρίου 2017, με συμμετοχή 13 μελών του προσωπικού, η ΕΚΚ πραγματοποίησε εθελοντική αιμοδοσία, με σκοπό να συνδράμει στην κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Αιμοδοσίας Έγκωμης.
31 Δεκεμβρίου 2017
Δράσεις Καραϊσκάκειου Ιδρύματος
Δράσεις Καραϊσκάκειου Ιδρύματος
Με στόχο τη στήριξη του έργου και του οράματος του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος συγκεντρώθηκαν πέραν των €300 από τη διάθεση του βραχιολιού «Ματάκι ζωής» και του βραχιολιού «#GoOrange». Επίσης, ενθαρρύνθηκε η συμμετοχή στη φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα «PLAY THE ARSENAL WAY....FOR A WORLD WITHOUT LEUKEMIA».
31 Δεκεμβρίου 2017
Στήριξη της εκστρατείας του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβούλιου Εθελοντισμού «Όλα τα παιδιά με σχολικά»
Στήριξη της εκστρατείας του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβούλιου Εθελοντισμού «Όλα τα παιδιά με σχολικά»
Στο πλαίσιο της δράσης του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, το προσωπικό της ΕΚΚ συνέβαλε στην εκστρατεία «Όλα τα παιδιά με σχολικά», συγκεντρώνοντας απαραίτητο σχολικό εξοπλισμό που δόθηκε για στήριξη άπορων παιδιών. Επίσης μέλη του προσωπικού της ΕΚΚ επικοινώνησαν απευθείας με το Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και διευθετήθηκε παραλαβή/παράδοση διαφόρων ειδών τα οποία είχαν ζητηθεί από οικογένειες που αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες.
31 Δεκεμβρίου 2017
Συλλογή ρούχων, ειδών πρώτης ανάγκης, παιχνιδιών και σχολικών για τον Ερυθρό Σταυρό
Συλλογή ρούχων, ειδών πρώτης ανάγκης, παιχνιδιών και σχολικών για τον Ερυθρό Σταυρό
Περαιτέρω, το προσωπικό της ΕΚΚ στη διάρκεια του έτους συγκέντρωσε διάφορα παιχνίδια, ρούχα, είδη πρώτης ανάγκης και σχολικά για παιδάκια άπορων οικογενειών τα οποία παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
31 Δεκεμβρίου 2017
Πρωτοβουλίες προσωπικού για συνεισφορά σε οικογένειες με ανάγκες
Πρωτοβουλίες προσωπικού για συνεισφορά σε οικογένειες με ανάγκες
Το προσωπικό της ΕΚΚ συγκέντρωσε διάφορα ήδη για παιδάκια συγκεκριμένης οικογένειας η οποία αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, τα οποία έχουν αποσταλεί στο σπίτι της οικογένειας με εταιρεία μεταφοράς. Επίσης, έγινε κατάθεση χρηματικού ποσού για παροχή βοήθειας στην εν λόγω οικογένεια. Παρόμοια πρωτοβουλία ανέλαβε το προσωπικό για αποστολή σχολικών ειδών σε παιδιά οικογένειας από Θεσσαλονίκη η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα.
31 Δεκεμβρίου 2017
Ανακύκλωση
Ανακύκλωση
Η EKK προβαίνει σε ανακύκλωση διαφόρων υλικών που χρησιμοποιεί, όπως χαρτιού, πλαστικών και μπαταριών, ούτως ώστε να συμβάλει τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, όσο και στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων και την επίδρασή τους στο περιβάλλον.
31 Δεκεμβρίου 2017
Ενημέρωση του προσωπικού για διάφορες άλλες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις
Ενημέρωση του προσωπικού για διάφορες άλλες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις
Μέλη του προσωπικού της ΕΚΚ αναλαμβάνουν με δική τους πρωτοβουλία να ενημερώσουν τους συναδέλφους για διάφορες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, εκστρατείες και άλλες έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν για στήριξη συνανθρώπων μας σε δύσκολες στιγμές. Μερικές από αυτές τις πρωτοβουλίες το 2017 περιλάμβαναν την πορεία με τις ροζ φιγούρες, την Εκδήλωση «Περπατώ - Διεκδικώ με τους Τυφλούς» στις 23 και 8 Απριλίου, 2017, ενημέρωση για στήριξη της Θεραπευτικής Κοινότητας Αγία Σκέπη, ενημέρωση για τη φιλανθρωπική Κινηματογραφική Πρεμιέρα αλλά και προώθηση εισιτήριών και λαχνών του συνδέσμου “Παιδιά με Ηπατικές Παθήσεις” και Κέντρων Εκπαίδευσης Ζωής Κύπρου. Επίσης προωθήθηκε το φιλανθρωπικό δείπνο «Αnnual BBQ Charity Night! από το Ίδρυμα Ενταγμένων Οικιστικών Μονάδων». Στα πλαίσια αυτών των πρωτοβουλιών προωθήθηκε επίσης το βραχιόλι - Γούρι του Παγκύπριου Συνδέσμου Προστασίας Σπαστικών και Αναπήρων παιδιών αλλά και το βραχιολάκι γούρι του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.
31 Δεκεμβρίου 2017
Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας
Προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας
Επιπρόσθετα, η ΕΚΚ ακολουθεί όλα τα προτεινόμενα μέτρα/οδηγίες που εκδίδονται από την Υπηρεσία Ενέργειας του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς επίσης και από το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου. Κάποια από τα μέτρα που εφαρμόζονται είναι (α) οι χρονοδιακόπτες φωτισμού, οι οποίοι ανάβουν και σβήνουν αυτόµατα όταν ανιχνευτεί κίνηση στον χώρο και (β) η ρύθμιση του επιπέδου φωτισµού, ώστε να γίνεται χρήση της επιθυμητής ποσότητας φωτός για τις διάφορες δραστηριότητες των χρηστών του χώρου (για παράδειγμα υπάρχουν ειδικοί διακόπτες με τους οποίους ανάβουν μόνο τα μισά φώτα στους διαδρόμους). Σχετικές είναι και οι πρόνοιες που περιλαμβάνονται στις προσφορές που προκηρύσσει η ΕΚΚ για αγορά προϊόντων που προβλέπουν στην αγορά προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον. Έχουν επίσης αντικατασταθεί ρυπογόνοι λαμπτήρες με λαμπτήρες LED σε κοινόχρηστους χώρους των γραφείων.
31 Δεκεμβρίου 2017
Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα κοινωνικής ευθύνης
Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα κοινωνικής ευθύνης
Κατά τη διάρκεια του 2017, το προσωπικό της ΕΚΚ έλαβε φιλικές υπενθυμίσεις σε σχέση με την ευθύνη του σε θέματα συνυφασμένα με την κοινωνική ευθύνη, προτείνοντας τρόπους διάθεσης των χρημάτων που μαζεύονται από τις συλλογικές τους ενέργειες.
31 Δεκεμβρίου 2017
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.