Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), αναγνωρίζοντας τη θετική συμβολή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην κοινωνία, έχει εντάξει στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ποικίλες δράσεις κοινωνικής προσφοράς.
 
Κάθε χρόνο υλοποιούνται αρκετές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την κοινωνική ευθύνη. Οι  πρωτοβουλίες αυτές ωστόσο αρχικά δεν αποτελούσαν μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μέχρι το 2012, όταν η διοίκηση της ΕΚΚ υιοθέτησε μέσα στον στρατηγικό της σχεδιασμό, την οργανωμένη, συνειδητή και υπεύθυνη κοινωνική δράση.
 
Η επιτυχημένη υιοθέτηση της ΕΚΕ εξαρτάται από την ουσιαστική δέσμευση της διοίκησης, αλλά ταυτόχρονα και από την ευαισθητοποίηση, ενεργή υποστήριξη και δέσμευση των εργαζομένων καθώς και άλλων εμπλεκόμενων φορέων σε αρκετές περιπτώσεις.

Οι δράσεις ΕΚΕ χαρακτηρίζονται από ομαδικό πνεύμα και συλλογική προσπάθεια και η ενεργός εμπλοκή όλου του προσωπικού της ΕΚΚ στην ανάπτυξη προτάσεων και ιδεών θέτει τα θεμέλια για την επιτυχή υλοποίησή τους.

Η ΕΚΚ είναι ανοικτή σε προτάσεις από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για συνεργασίες ή νέες δράσεις στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για συμμετοχή στις δράσεις που διοργανώνει η ΕΚΚ, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 22506600 ή μέσω email στο info@cysec.gov.cy
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2022
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2022 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2022
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2022 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2022
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2021
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2021 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2021
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2021 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2021
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2020
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2020 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2020
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2020 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2020
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2019
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2019 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2019
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2019 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2019
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2018
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2018 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2018
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2018 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2018
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2017
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2017 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2017
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2017 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2017
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2016
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2016 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2016
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2016 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2016
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2015
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2015 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2015
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2015 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2015
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2014
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2014 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2014
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2014 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2014
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2013
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2013
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2013
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2012
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2012 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2012
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2012 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2012
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.