Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), αναγνωρίζοντας τη θετική συμβολή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην κοινωνία, έχει εντάξει στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ποικίλες δράσεις κοινωνικής προσφοράς.
 
Κάθε χρόνο υλοποιούνται αρκετές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την κοινωνική ευθύνη. Οι  πρωτοβουλίες αυτές ωστόσο αρχικά δεν αποτελούσαν μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μέχρι το 2012, όταν η διοίκηση της ΕΚΚ υιοθέτησε μέσα στον στρατηγικό της σχεδιασμό, την οργανωμένη, συνειδητή και υπεύθυνη κοινωνική δράση.
 
Η επιτυχημένη υιοθέτηση της ΕΚΕ εξαρτάται από την ουσιαστική δέσμευση της διοίκησης, αλλά ταυτόχρονα και από την ευαισθητοποίηση, ενεργή υποστήριξη και δέσμευση των εργαζομένων καθώς και άλλων εμπλεκόμενων φορέων σε αρκετές περιπτώσεις.

Οι δράσεις ΕΚΕ χαρακτηρίζονται από ομαδικό πνεύμα και συλλογική προσπάθεια και η ενεργός εμπλοκή όλου του προσωπικού της ΕΚΚ στην ανάπτυξη προτάσεων και ιδεών θέτει τα θεμέλια για την επιτυχή υλοποίησή τους.

Η ΕΚΚ είναι ανοικτή σε προτάσεις από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για συνεργασίες ή νέες δράσεις στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για συμμετοχή στις δράσεις που διοργανώνει η ΕΚΚ, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 22506600 ή μέσω email στο info@cysec.gov.cy
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2015
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2015
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2015
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2014
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2014 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2014
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2014 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2014
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2013
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2013
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2013
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2012
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2012 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2012
Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της ΕΚΚ εντός του 2012 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2012
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.