Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 25 χρόνων από την ίδρυσή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διοργανώνει ανοιχτό προς το κοινό διαδικτυακό συνέδριο. Στο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη ανασκόπηση της εξέλιξης της CySEC από την ίδρυσή της ως σήμερα, και στη συνέχεια θα συζητηθεί η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, οι δυνάμεις που τις καθοδηγούν και πώς αυτές διαμορφώνουν το μέλλον του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Το Διαδικτυακό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 | 11:00 (GMT +3)
Το Συνέδριο είναι ανοικτό στο κοινό.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση email που δηλώσατε.
Το ψηφιακό συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα.
Σύνδεσμοι θα δημοσιευτούν σύντομα στον διαδικτυακό τόπο της ΕΚΚ για να είναι δυνατή η απευθείας σύνδεση με το συνέδριο.

ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ


H EKK θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους παρακολούθησαν το ψηφιακό συνέδριο «CySEC 25 Years: The Past, Present and Future of Financial Development and Innovation» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιουλίου στις 11:00 π.μ.

Για όσους δεν μπόρεσαν να το παρακολουθήσουν, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο βιντεογραφημένο συνέδριο πατώντας here.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


CySEC 25 Years: The Past, Present and Future of Financial Development and Innovation

11:15 - 11:20 INTRODUCTION BY THE MODERATOR OF THE CONFERENCE
Melanie Steliou, Journalist
11:20 -11:40 OPENING ADDRESS
Demetra Kalogerou, Chairwoman, Cyprus Securities and Exchange Commission
11:40 - 11:50 THE GOVERNMENT’S VISION FOR THE INVESTMENT SERVICES SECTOR
Constantinos Petrides, Minister of Finance
11:50 - 11:55 WELCOME ADDRESS
Michalis P. Michael, Chairman, Invest Cyprus
11:55 - 12:05 KEYNOTE SPEECH
Mairead McGuinness, European Commissioner for Financial Stability, Financial Services and the Capital Markets Union
12:05 - 13:05 PANEL DISCUSSION
The Market’s Perspective for the Future of the Sector Panelists:
  • Marinos Christodoulides, Chairman, Cyprus Stock Exchange
  • Alexandros Clappas, Board Member, Cyprus Financial Services Firms Association
  • Christophoros Koutouroushis, President, Cyprus Fiduciary Association (CyFA)
  • Stavros Leptos, Chairman, Σύνδεσμος Δημόσιων Εταιρειών Κύπρου
  • Demetris Taxitaris, Director, Association of Cyprus International Investment Firms (ACIIF)
  • Andreas Yiasemides, President, Cyprus Investment Funds Association (CIFA)
Panel Moderator: Dr. George Theocharides, Vice-Chairman, Cyprus Securities and Exchange Commission
13:05 - 13:15 CLOSING REMARKS
Dr. George Theocharides, Vice-Chairman, Cyprus Securities and Exchange Commission
13:15 End of Conference
  * Invitation

Το Συνέδριο είναι ανοικτό στο κοινό.

Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.