Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Ανδρέας Ανδρέου
Ανδρέας Ανδρέου
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ανδρέας Ανδρέου
Ανδρέας Ανδρέου
Αντιπρόεδρος
28 Σεπ. 2011
Ο Ανδρέας Ανδρέου διορίστηκε αρχικά ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2011, ενώ τον Ιούλιο του 2015 ακολούθησε ο επαναδιορισμός του από το Υπουργικό Συμβούλιο για νέα πενταετή θητεία. Διαθέτει εκτεταμένη εργασιακή εμπειρία τόσο στο νομικό, όσο και στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα. Πριν τον διορισμό του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα επί σειρά ετών και μετέπειτα υπήρξε ο επικεφαλής του νομικού τμήματος και Γραμματέας του Δ.Σ. σε μεγάλη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα υπηρέτησε ως Γενικός Σύμβουλος σε Εταιρεία Διαχείρισης Επενδύσεων, καθώς και σε άλλες εταιρείες του ιδίου ομίλου. Ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, συμμετέχει μεταξύ άλλων κάθε χρόνο σε συνεδρίες του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κινητών Αξιών (IOSCO), καθώς επίσης και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB). Ο κ. Ανδρέου κατέχει πτυχίο Νομικής και μεταπτυχιακό τίτλο στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Leicester στην Αγγλία. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Διοικητικών Συμβούλων και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 1996, ενώ το 1995 έγινε Barrister, μέλος του Lincoln’s Inn στο Λονδίνο. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες τοπικά και διεθνή συνέδρια με θέμα την οικονομία, ενώ σε πολλά από αυτά υπήρξε ομιλητής.
E-Mail:
T:
F:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 03.06.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.