Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Αναστασία Αναστασσιάδη
Αναστασία Αναστασσιάδη
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αναστασία Αναστασσιάδη
Αναστασία Αναστασσιάδη
Μέλος
14 Ιουλ. 2016
Η Αναστασία Αναστασσιάδη είναι εταίρο μέλος του Ινστιτούτου Αναλογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (με ειδίκευση στης επενδύσεις), μέλος της Παγκόσμιας Ομάδας Συμβούλων Επενδύσεων της Aon Hewitt και έχει πέρα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα αυτό.
Είναι επικεφαλής των επενδυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών της Aon Hewitt στη Κύπρο, Ελλάδα και ευρύτερη περιοχή για συνταξιοδοτικά ταμεία, ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και ασφαλιστικές εταιρείες. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν σχεδιασμό επενδυτικών στρατηγικών χρησιμοποιώντας τεχνικές μοντελοποίησης ενεργητικού παθητικού (Asset Liability Modelling ALM) και υποστήριξη σε άλλα επενδυτικά θέματα όπως υλοποίηση της στρατηγικής με την επιλογή διαχειριστών κεφαλαίων και την παρακολούθησή τους.
Πρόσφατα ηγείτο της ομάδας για την ολοκλήρωση του ALM του Ταμείο Συντάξεως της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (€600 εκ), του Ταμείου Συντάξεως της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (€550 εκ) καθώς και του ALM για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Μπαχρέιν ($10 δις) υποστηρίζοντας επίσης την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών.
Άλλες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τον καθορισμό του εγχειρίδιου διακυβέρνησης για μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία περιλαμβανομένου και του εγχειριδίου διαχείρισης κινδύνων.
Προηγουμένως ήταν Structurer για την BNP Paribas Investment Bank στο Λονδίνο, όπου βοηθούσε θεσμικούς επενδυτές να αναπτύξουν στρατηγικές επενδύσεων βασισμένες σε παράγωγα για την μετρίαση του κινδύνου και την καλύτερη κατανομή κινδύνου/απόδοσης.
Επίσης διετέλεσε ανώτερος σύμβουλος επενδύσεων στη PSolve Investment Consultants στο Λονδίνο όπου εκτός από επενδυτικές συμβουλές ηγείτο της ομάδας έρευνας για αντισταθμιστικά κεφάλαια. Εργάστηκε στο Financial Services Authority του  Ηνωμένου Βασιλείου στην ομάδα αξιολόγησης κινδύνων των ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων χρηματοοικονομικών εταιρειών. Εργάστηκε επίσης στο Government Actuary's Department στο Λονδίνο ως αναλογιστής.
Είναι απόφοιτος του London School of Economics & Political Sciences σε Αναλογιστικές Επιστήμες.
E-Mail:
T:
F:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.