Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου διοικείται από πενταμελές Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και τρία άλλα μη-εκτελεστικά μέλη.

Όλα τα άτομα που συνιστούν το Συμβούλιο της ΕΚΚ διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών και η θητεία τους είναι πενταετής. Η θητεία για όλα τα άτομα είναι ανανεώσιμη για πέντε πρόσθετα έτη.

Δήμητρα Καλογήρου
Δήμητρα Καλογήρου (Πρόεδρος)
Δήμητρα Καλογήρου (Πρόεδρος)
15 Σεπ. 2011
Η Δήμητρα Καλογήρου (BSc, MSc, MPhil) είναι η Προέδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου από το Σεπτέμβριο του 2011. Επίσης από το Νοεμβρίου του 2012, είναι μέλος της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος.
Ανδρέας Ανδρέου
Ανδρέας Ανδρέου (Αντιπρόεδρος)
Ανδρέας Ανδρέου (Αντιπρόεδρος)
28 Σεπ. 2011
Ο κ. Ανδρέας Ανδρέου διορίστηκε αρχικά ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2011, ενώ τον Ιούλιο του 2015 ακολούθησε ο επαναδιορισμός του από το Υπουργικό Συμβούλιο για νέα πενταετή θητεία.
Αναστασία Αναστασσιάδη
Αναστασία Αναστασσιάδη (Μέλος)
Αναστασία Αναστασσιάδη (Μέλος)
14 Ιουλ. 2016
Η Αναστασία είναι εταίρο μέλος του Ινστιτούτου Αναλογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (με ειδίκευση στης επενδύσεις), μέλος της Παγκόσμιας Ομάδας Συμβούλων Επενδύσεων της Aon Hewitt και έχει πέρα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα αυτό.
Ιωάννης Γεωργούλας
Ιωάννης Γεωργούλας (Μέλος)
Ιωάννης Γεωργούλας (Μέλος)
24 Φεβ. 2017
Ο Ιωάννης Γεωργούλας έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, των οικονομικών, στον στρατηγικό σχεδιασμό και σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Θεόδωρος Θεοδούλου
Θεόδωρος Θεοδούλου (Μέλος)
Θεόδωρος Θεοδούλου (Μέλος)
10 Οκτ. 2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.