Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου διοικείται από επταμελές Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και πέντε άλλα μη-εκτελεστικά μέλη.

Όλα τα άτομα που συνιστούν το Συμβούλιο της ΕΚΚ διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών και η θητεία τους είναι πενταετής. Η θητεία για όλα τα άτομα είναι ανανεώσιμη για πέντε πρόσθετα έτη.

Γιώργος Θεοχαρίδης
Γιώργος Θεοχαρίδης (Πρόεδρος)
Γιώργος Θεοχαρίδης (Πρόεδρος)
15 Σεπ. 2021
Ο Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης διορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2021 και διαθέτει εκτεταμένη εργασιακή εμπειρία στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.
Γιώργος Καρατζιάς
Γιώργος Καρατζιάς (Αντιπρόεδρος)
Γιώργος Καρατζιάς (Αντιπρόεδρος)
15 Σεπ. 2021
Ο Γιώργος Καρατζιάς διορίστηκε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στις 15 Σεπτεμβρίου 2021.
Θεόδωρος Θεοδούλου
Θεόδωρος Θεοδούλου (Μέλος)
Θεόδωρος Θεοδούλου (Μέλος)
10 Οκτ. 2018
Ο Θεόδωρος Θεοδούλου αποφοίτησε με Άριστα από τη Σχολή Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Nottingham με πτυχίο BA (Hons) στα Οικονομικά, Λογιστική και Οικονομική Διαχείριση. Ακολούθως εργάστηκε στην εταιρεία Moore Stephens LLP στο Λονδίνο και έγινε μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).
Ευανθία Τσολάκη
Ευανθία Τσολάκη (Μέλος)
Ευανθία Τσολάκη (Μέλος)
23 Ιαν. 2019
Η Ευανθία Τσολάκη είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και δικηγόρος στη Δικηγορική Εταιρεία Γεώργιος Λ. Σαββίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε από το 1999. Ασχολείται κυρίως με δικαστηριακές υποθέσεις, καθώς και με υποθέσεις εταιρικού και εμπορικού δικαίου, περιλαμβανομένων και υποθέσεων χρηματοοικονομικής φύσης.
Γιώργος Πίτρος
Γιώργος Πίτρος (Μέλος)
Γιώργος Πίτρος (Μέλος)
23 Ιαν. 2019
Ο Γιώργος Πίτρος είναι Δικηγόρος και Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής. Κατέχει πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Κατασκευαστικών Έργων και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εκτίμηση Ακινήτων. Είναι επαγγελματικό μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Εκτιμητών (MRICS).
Σπύρος Ιεροθέου
Σπύρος Ιεροθέου (Μέλος)
Σπύρος Ιεροθέου (Μέλος)
12 Ιουλ. 2019
O Σπύρος Ιεροθέου είναι δικηγόρος, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 1997. Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής του Πανεπιστημίου του Sheffield του Ηνωμένου Βασιλείου και Μεταπτυχιακού στο Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Maastricht.
Μάριος Παπαγεωργίου
Μάριος Παπαγεωργίου (Μέλος)
Μάριος Παπαγεωργίου (Μέλος)
08 Οκτ. 2021
Ο Μάριος Παπαγεωργίου είναι εγκεκριμένος λογιστής (ACA) και μέλος του Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW) από το 2012. Κατέχει πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Manchester. Είναι επικεφαλής του Τμήματος Φορολογίας της Melco Cyprus. Προηγουμένως εργάστηκε ως Senior Tax Manager στην εταιρεία Renaissance Capital (2018 – 2019) και ως Tax Manager στην εταιρεία EY (2015 – 2018). Από το 2009 μέχρι το 2015 κατείχε τη θέση του Tax Senior Associate στην PwC Κύπρου. Διαθέτει ευρεία εμπειρία σε θέματα διεθνούς φορολογίας και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.