Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου διοικείται από επταμελές Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και πέντε άλλα μη-εκτελεστικά μέλη.

Όλα τα άτομα που συνιστούν το Συμβούλιο της ΕΚΚ διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών και η θητεία τους είναι πενταετής. Η θητεία για όλα τα άτομα είναι ανανεώσιμη για πέντε πρόσθετα έτη.

Δήμητρα Καλογήρου
Δήμητρα Καλογήρου (Πρόεδρος)
Δήμητρα Καλογήρου (Πρόεδρος)
15 Σεπ. 2011
Η Δήμητρα Καλογήρου (BSc, MSc, MPhil) είναι η Προέδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου από το Σεπτέμβριο του 2011. Επίσης από το Νοεμβρίου του 2012, είναι μέλος της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος.
Γιώργος Θεοχαρίδης
Γιώργος Θεοχαρίδης (Αντιπρόεδρος)
Γιώργος Θεοχαρίδης (Αντιπρόεδρος)
23 Ιουλ. 2020
Ο Δρ Γιώργος Θεοχαρίδης διορίστηκε ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου τον Ιούλιο του 2020 και διαθέτει εκτεταμένη εργασιακή εμπειρία στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.
Αναστασία Αναστασσιάδη
Αναστασία Αναστασσιάδη (Μέλος)
Αναστασία Αναστασσιάδη (Μέλος)
14 Ιουλ. 2016
Η Αναστασία Αναστασσιάδη είναι εταίρο μέλος του Ινστιτούτου Αναλογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (με ειδίκευση στης επενδύσεις), μέλος της Παγκόσμιας Ομάδας Συμβούλων Επενδύσεων της Aon Hewitt και έχει πέρα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα αυτό.
Θεόδωρος Θεοδούλου
Θεόδωρος Θεοδούλου (Μέλος)
Θεόδωρος Θεοδούλου (Μέλος)
10 Οκτ. 2018
Ο Θεόδωρος Θεοδούλου αποφοίτησε με Άριστα από τη Σχολή Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Nottingham με πτυχίο BA (Hons) στα Οικονομικά, Λογιστική και Οικονομική Διαχείριση. Ακολούθως εργάστηκε στην εταιρεία Moore Stephens LLP στο Λονδίνο και έγινε μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).
Ευανθία Τσολάκη
Ευανθία Τσολάκη (Μέλος)
Ευανθία Τσολάκη (Μέλος)
23 Ιαν. 2019
Η Ευανθία Τσολάκη είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και δικηγόρος στη Δικηγορική Εταιρεία Γεώργιος Λ. Σαββίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε από το 1999. Ασχολείται κυρίως με δικαστηριακές υποθέσεις, καθώς και με υποθέσεις εταιρικού και εμπορικού δικαίου, περιλαμβανομένων και υποθέσεων χρηματοοικονομικής φύσης.
Γιώργος Πίτρος
Γιώργος Πίτρος (Μέλος)
Γιώργος Πίτρος (Μέλος)
23 Ιαν. 2019
Ο Γιώργος Πίτρος είναι Δικηγόρος και Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής. Κατέχει πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Κατασκευαστικών Έργων και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εκτίμηση Ακινήτων. Είναι επαγγελματικό μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Εκτιμητών (MRICS).
Σπύρος Ιεροθέου
Σπύρος Ιεροθέου (Μέλος)
Σπύρος Ιεροθέου (Μέλος)
12 Ιουλ. 2019
O Σπύρος Ιεροθέου είναι δικηγόρος, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 1997. Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής του Πανεπιστημίου του Sheffield του Ηνωμένου Βασιλείου και Μεταπτυχιακού στο Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Maastricht.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.