Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου διοικείται από επταμελές Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και πέντε άλλα μη-εκτελεστικά μέλη.

Όλα τα άτομα που συνιστούν το Συμβούλιο της ΕΚΚ διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών και η θητεία τους είναι πενταετής. Η θητεία για όλα τα άτομα είναι ανανεώσιμη για πέντε πρόσθετα έτη.

Γιώργος Θεοχαρίδης
Γιώργος Θεοχαρίδης (Πρόεδρος)
Γιώργος Θεοχαρίδης (Πρόεδρος)
15 Σεπ. 2021
Ο Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Είναι επίσης o Πρόεδρος της Επιτροπής για την ανάλυση της Οικονομίας και των Αγορών (Committee of Economic and Markets’ Analysis - CEMA) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets - ESMA). Ο Δρ. Θεοχαρίδης διαθέτει εκτεταμένη εργασιακή εμπειρία στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.
Γιώργος Καρατζιάς
Γιώργος Καρατζιάς (Αντιπρόεδρος)
Γιώργος Καρατζιάς (Αντιπρόεδρος)
15 Σεπ. 2021
Ο Γιώργος Καρατζιάς είναι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και διαθέτει εκτενή εμπειρία στη δομή και διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων και την κεφαλαιαγορά.
Ευανθία Τσολάκη
Ευανθία Τσολάκη (Μέλος)
Ευανθία Τσολάκη (Μέλος)
23 Ιαν. 2019
Η Ευανθία Τσολάκη είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και δικηγόρος στη Δικηγορική Εταιρεία Γεώργιος Λ. Σαββίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε από το 1999. Ασχολείται κυρίως με δικαστηριακές υποθέσεις, καθώς και με υποθέσεις εταιρικού και εμπορικού δικαίου, περιλαμβανομένων και υποθέσεων χρηματοοικονομικής φύσης.
Γιώργος Πίτρος
Γιώργος Πίτρος (Μέλος)
Γιώργος Πίτρος (Μέλος)
23 Ιαν. 2019
Ο Γιώργος Πίτρος είναι Δικηγόρος και Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής. Κατέχει πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Κατασκευαστικών Έργων και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εκτίμηση Ακινήτων. Είναι επαγγελματικό μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Εκτιμητών (MRICS).
Σπύρος Ιεροθέου
Σπύρος Ιεροθέου (Μέλος)
Σπύρος Ιεροθέου (Μέλος)
12 Ιουλ. 2019
O Σπύρος Ιεροθέου είναι δικηγόρος, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 1997. Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής του Πανεπιστημίου του Sheffield του Ηνωμένου Βασιλείου και Μεταπτυχιακού στο Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Maastricht.
Μάριος Παπαγεωργίου
Μάριος Παπαγεωργίου (Μέλος)
Μάριος Παπαγεωργίου (Μέλος)
08 Οκτ. 2021
Ο Μάριος Παπαγεωργίου είναι εγκεκριμένος λογιστής (ACA) και μέλος του Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW) από το 2012. Κατέχει πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Manchester. Είναι επικεφαλής του Τμήματος Φορολογίας της Melco Cyprus. Προηγουμένως εργάστηκε ως Senior Tax Manager στην εταιρεία Renaissance Capital (2018 – 2019) και ως Tax Manager στην εταιρεία EY (2015 – 2018). Από το 2009 μέχρι το 2015 κατείχε τη θέση του Tax Senior Associate στην PwC Κύπρου. Διαθέτει ευρεία εμπειρία σε θέματα διεθνούς φορολογίας και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις.
Βασίλης Μαληκίδης
Βασίλης Μαληκίδης (Μέλος)
Βασίλης Μαληκίδης (Μέλος)
08 Ιουν. 2023
Ο Βασίλης Μαληκίδης είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW) και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό και ναυτιλιακό τομέα. Είναι Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου OSM Thorne και στο παρελθόν κατείχε διευθυντικές θέσεις στις SeaBird Exploration Plc και PwC Financial Services (Λεμεσού). Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο του Cambridge.
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.