Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | MiFID II
MiFID II
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
MiFID II
Search:
ESMA (35-43-349) - Eνημερωμένες Ερωτοαπαντήσεις για την προστασία επενδυτών σύμφωνα με MiFID II και ΜiFIR (4.4.2017)
ESMA (35-43-349) - Eνημερωμένες Ερωτοαπαντήσεις για την προστασία επενδυτών σύμφωνα με MiFID II και ΜiFIR (4.4.2017)
10 Απριλίου 2017
MiFID II/MiFIR - Κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις
MiFID II/MiFIR - Κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις
16 Φεβρουαρίου 2017
ESMA (2016-1673) – Ερωτοαπαντήσεις για παράγωγα εμπορευμάτων σύμφωνα με το MiFID II και το MiFIR
ESMA (2016-1673) – Ερωτοαπαντήσεις για παράγωγα εμπορευμάτων σύμφωνα με το MiFID II και το MiFIR
28 Δεκεμβρίου 2016
Ενημέρωση για Τεχνικά Δεδομένα απαιτήσεων παροχής ενημέρωσης αναφοράς MiFID II
Ενημέρωση για Τεχνικά Δεδομένα απαιτήσεων παροχής ενημέρωσης αναφοράς MiFID II
23 Δεκεμβρίου 2016
Ερωτοαπαντήσεις για θέματα διαφάνειας υπό MIFID II και MiFIR
Ερωτοαπαντήσεις για θέματα διαφάνειας υπό MIFID II και MiFIR
23 Νοεμβρίου 2016
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με Αναφορά Συναλλαγών, ορθή τήρηση αρχείων και συγχρονισμός ώρας σύμφωνα με MiFID II
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με Αναφορά Συναλλαγών, ορθή τήρηση αρχείων και συγχρονισμός ώρας σύμφωνα με MiFID II
03 Νοεμβρίου 2016
E160 ΚΕΠΕΥ - MIFID II Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πρακτικές διασταυρούμενων πωλήσεων
E160 ΚΕΠΕΥ - MIFID II Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πρακτικές διασταυρούμενων πωλήσεων
15 Σεπτεμβρίου 2016
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 600-2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648-2012 (MiFIR)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 600-2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648-2012 (MiFIR)
29 Μαΐου 2015
MIFID II - Οδηγία 2014-65-EE για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων
MIFID II - Οδηγία 2014-65-EE για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων
12 Ιουνίου 2014
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY