Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |  ΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS  |   EL / EN |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
02 Ιουλ
2015
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην ΚΕΠΕΥ Safecap Investments Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην ΚΕΠΕΥ Safecap Investments Ltd
02 Ιουλ
2015
Συνέχισης της αναστολής της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ CommexFX Ltd
Συνέχισης της αναστολής της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ CommexFX Ltd
30 Ιουν
2015
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ημεδαπού αμοιβαίου κεφαλαίου 'Argus Funds...
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ημεδαπού αμοιβαίου κεφαλαίου 'Argus Funds...
12 Ιουν
2015
Αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ CommexFX Ltd
Αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ CommexFX Ltd
12 Ιουν
2015
Επέκταση της χρονικής περιόδου προς συμμόρφωση με τους όρους που τέθηκαν για ...
Επέκταση της χρονικής περιόδου προς συμμόρφωση με τους όρους που τέθηκαν για ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
01 Ιουλ
2015
E076 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 2-16/6/15
E076 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 2-16/6/15
22 Ιουν
2015
Ε075 Πιστοποιήσεις - Εξετάσεις πιστοποίησης στην Ελληνική γλώσσα
Ε075 Πιστοποιήσεις - Εξετάσεις πιστοποίησης στην Ελληνική γλώσσα
22 Ιουν
2015
E074 Νομοθεσία σχετικά με το επίπεδο περιθωρίου (margin call) για τα παράγωγα...
E074 Νομοθεσία σχετικά με το επίπεδο περιθωρίου (margin call) για τα παράγωγα...
18 Ιουν
2015
E073 Κίνδυνοι επενδύσεων σε περίπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα
E073 Κίνδυνοι επενδύσεων σε περίπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα
09 Ιουν
2015
E072 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 19-26/5/15
E072 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 19-26/5/15
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
29 Ιουν
2015
Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ΕΚΚ
Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ΕΚΚ
22 Ιουν
2015
Προσφορά για αγορά υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων
Προσφορά για αγορά υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων
19 Ιουν
2015
Προειδοποίηση προς επενδυτές για με τους κινδύνους από επενδύσεις σε σύνθετα ...
Προειδοποίηση προς επενδυτές για με τους κινδύνους από επενδύσεις σε σύνθετα ...
16 Ιουν
2015
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της CIF Saxo Capital Markets CY Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της CIF Saxo Capital Markets CY Ltd
12 Ιουν
2015
Αιτήσεις αναφορικά με τα Διεθνή Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια
Αιτήσεις αναφορικά με τα Διεθνή Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY