Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |  ΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS  |   EL / EN |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
29 Ιουλ
2015
Ανάκληση της αναστολής της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Asset Management Advi...
Ανάκληση της αναστολής της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Asset Management Advi...
16 Ιουλ
2015
Αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ 1 T.C.R CORP. LTD
Αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ 1 T.C.R CORP. LTD
10 Ιουλ
2015
Αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Asset Management Advisory Services ...
Αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Asset Management Advisory Services ...
10 Ιουλ
2015
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ P.M. Investment Capital Limited
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ P.M. Investment Capital Limited
08 Ιουλ
2015
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην ΚΕΠΕΥ Fidelisco Capital Markets Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην ΚΕΠΕΥ Fidelisco Capital Markets Ltd
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
31 Ιουλ
2015
E082 Πιστοποιήσεις Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 21/07/2015
E082 Πιστοποιήσεις Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 21/07/2015
28 Ιουλ
2015
E081 ΚΕΠΕΥ - Ορισμός του όρου 'σημαντική ΚΕΠΕΥ'
E081 ΚΕΠΕΥ - Ορισμός του όρου 'σημαντική ΚΕΠΕΥ'
28 Ιουλ
2015
E080 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 07&14/07/2015
E080 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 07&14/07/2015
14 Ιουλ
2015
Ε079 προς ΚΕΠΕΥ - Δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου όταν προσφέρουν υπηρεσίες B...
Ε079 προς ΚΕΠΕΥ - Δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου όταν προσφέρουν υπηρεσίες B...
13 Ιουλ
2015
Ε078 προς ΕΠΕΥ - Εφαρμογή των ορισμών Γ6 και Γ7 του Τμήματος Γ, Παράρτημα Ι τ...
Ε078 προς ΕΠΕΥ - Εφαρμογή των ορισμών Γ6 και Γ7 του Τμήματος Γ, Παράρτημα Ι τ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
09 Ιουλ
2015
Διαδικασία δραστηριοποίησης αδειοδοτημένων εταιρειών
Διαδικασία δραστηριοποίησης αδειοδοτημένων εταιρειών
06 Ιουλ
2015
Γνωστοποίηση για διορισμό ΕΚΚ ως αρμόδια αρχή για αδειοδότηση/εποπτεία ΚΑΤ
Γνωστοποίηση για διορισμό ΕΚΚ ως αρμόδια αρχή για αδειοδότηση/εποπτεία ΚΑΤ
29 Ιουν
2015
Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ΕΚΚ
Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ΕΚΚ
22 Ιουν
2015
Προσφορά για αγορά υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων
Προσφορά για αγορά υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων
19 Ιουν
2015
Προειδοποίηση προς επενδυτές για με τους κινδύνους από επενδύσεις σε σύνθετα ...
Προειδοποίηση προς επενδυτές για με τους κινδύνους από επενδύσεις σε σύνθετα ...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY