Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
18 Απρ
2016
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Falcon Brokers Ltd
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Falcon Brokers Ltd
18 Απρ
2016
Επιβολή διοικητικών προστίμων στην AFI Development Plc για παραβάσεις του πε...
Επιβολή διοικητικών προστίμων στην AFI Development Plc για παραβάσεις του πε...
18 Απρ
2016
Επιβολή διοικητικών προστίμων στην Agroton Public Ltd για παραβάσεις του περί...
Επιβολή διοικητικών προστίμων στην Agroton Public Ltd για παραβάσεις του περί...
18 Απρ
2016
Επιβολή διοικητικών προστίμων στην Ceilfloor Public Company Ltd για παραβάσει...
Επιβολή διοικητικών προστίμων στην Ceilfloor Public Company Ltd για παραβάσει...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
21 Απρ
2016
E128 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 05/04/2016
E128 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 05/04/2016
15 Απρ
2016
Ε127 ΕΠΕΥ - Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/59/ΕΕ (το “BRRD”) - Σχέδι...
Ε127 ΕΠΕΥ - Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/59/ΕΕ (το “BRRD”) - Σχέδι...
14 Απρ
2016
Ε126 ΕΠΕΥ - Διαπραγμάτευση σε δυαδικά συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης
Ε126 ΕΠΕΥ - Διαπραγμάτευση σε δυαδικά συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης
12 Απρ
2016
E125 - Διαρροή εγγράφων της εταιρείας Mossack Fonseca (“Panama Papers”)
E125 - Διαρροή εγγράφων της εταιρείας Mossack Fonseca (“Panama Papers”)
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
27 Απρ
2016
Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου
Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου
15 Απρ
2016
Cyprus Investment Industry Regulatory Framework Seminar
Cyprus Investment Industry Regulatory Framework Seminar
15 Απρ
2016
Απαιτήσεις έναντι λογαριασμών πελατών (“clients’ accounts”)
Απαιτήσεις έναντι λογαριασμών πελατών (“clients’ accounts”)
13 Απρ
2016
Αναθεωρημένος Οδηγός Εξετάσεων στην Αγγλική Γλώσσα για Εξετάσεις Πιστοποίησης...
Αναθεωρημένος Οδηγός Εξετάσεων στην Αγγλική Γλώσσα για Εξετάσεις Πιστοποίησης...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 25.02.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY