Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
25 Οκτ
2016
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην XFR Financial Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην XFR Financial Ltd
17 Οκτ
2016
Επιβολή διοικητικών προστίμων στην εταιρεία Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λ...
Επιβολή διοικητικών προστίμων στην εταιρεία Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λ...
17 Οκτ
2016
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ.κ. Ανδρέα Αρτέμη (ΔΣ) για παράβαση του π...
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ.κ. Ανδρέα Αρτέμη (ΔΣ) για παράβαση του π...
17 Οκτ
2016
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ.κ. Γιάννη Κυπρή (ΔΣ) για παράβαση του πε...
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ.κ. Γιάννη Κυπρή (ΔΣ) για παράβαση του πε...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
11 Οκτ
2016
E163 Πιστοποιήσεις σχετικά με αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 06 - 27/09/...
E163 Πιστοποιήσεις σχετικά με αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 06 - 27/09/...
11 Οκτ
2016
E162 ΚΕΠΕΥ - Απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας - Αλλαγή στον τρόπο χειρισμού τ...
E162 ΚΕΠΕΥ - Απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας - Αλλαγή στον τρόπο χειρισμού τ...
22 Σεπ
2016
E161 ΚΕΠΕΥ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ - Συλλογή δεδομένων από την Ευρωπαική Αρχή Τραπε...
E161 ΚΕΠΕΥ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ - Συλλογή δεδομένων από την Ευρωπαική Αρχή Τραπε...
15 Σεπ
2016
E160 ΚΕΠΕΥ - MIFID II Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πρακτικές διασταυ...
E160 ΚΕΠΕΥ - MIFID II Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πρακτικές διασταυ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
25 Οκτ
2016
ο Περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμος του 2016 (Ν. 102(Ι)/2016)
ο Περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμος του 2016 (Ν. 102(Ι)/2016)
20 Οκτ
2016
Άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπ...
Άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπ...
19 Οκτ
2016
Μεταβατικές διατάξεις του Νόμου ΔΟΕΕ σχετικά με τους θεματοφύλακες
Μεταβατικές διατάξεις του Νόμου ΔΟΕΕ σχετικά με τους θεματοφύλακες
18 Οκτ
2016
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Glistentree Holdings Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Glistentree Holdings Ltd
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY