Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |  ΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS  |   EL / EN |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
06 Αυγ
2015
Ανάκληση άδειας λειτουργίας του Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεω...
Ανάκληση άδειας λειτουργίας του Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεω...
06 Αυγ
2015
Αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ CommexFX Ltd
Αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ CommexFX Ltd
03 Αυγ
2015
Eπιβολή διοικητικού προστίμου στην ΚΕΠΕΥ Banc De Binary Ltd
Eπιβολή διοικητικού προστίμου στην ΚΕΠΕΥ Banc De Binary Ltd
29 Ιουλ
2015
Ανάκληση της αναστολής της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Asset Management Advi...
Ανάκληση της αναστολής της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Asset Management Advi...
16 Ιουλ
2015
Αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ 1 T.C.R CORP. LTD
Αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ 1 T.C.R CORP. LTD
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
02 Σεπ
2015
E085 ΕΠΕΥ Γνωστοποίηση διεύθυνσης διαδικτυακού τόπου-Domain name-Παραπομπή κα...
E085 ΕΠΕΥ Γνωστοποίηση διεύθυνσης διαδικτυακού τόπου-Domain name-Παραπομπή κα...
10 Αυγ
2015
E084 Πιστοποιήσεις - Ενημέρωση για εξετάσεις πιστοποίησης σχετικά με το όριο ...
E084 Πιστοποιήσεις - Ενημέρωση για εξετάσεις πιστοποίησης σχετικά με το όριο ...
06 Αυγ
2015
E083 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 28/07/2015
E083 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 28/07/2015
31 Ιουλ
2015
E082 Πιστοποιήσεις Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 21/07/2015
E082 Πιστοποιήσεις Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 21/07/2015
28 Ιουλ
2015
E081 ΕΠΕΥ - Ορισμός του όρου 'σημαντική ΚΕΠΕΥ'
E081 ΕΠΕΥ - Ορισμός του όρου 'σημαντική ΚΕΠΕΥ'
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
04 Σεπ
2015
Ηλεκτρονική υποβολή που συνοδεύει αιτήσεις για χορήγηση άδειας (στα Αγγλικά)
Ηλεκτρονική υποβολή που συνοδεύει αιτήσεις για χορήγηση άδειας (στα Αγγλικά)
06 Αυγ
2015
Διεξαγωγή έρευνας στην IronFX Global Ltd
Διεξαγωγή έρευνας στην IronFX Global Ltd
09 Ιουλ
2015
Διαδικασία δραστηριοποίησης αδειοδοτημένων εταιρειών
Διαδικασία δραστηριοποίησης αδειοδοτημένων εταιρειών
06 Ιουλ
2015
Γνωστοποίηση για διορισμό ΕΚΚ ως αρμόδια αρχή για αδειοδότηση/εποπτεία ΚΑΤ
Γνωστοποίηση για διορισμό ΕΚΚ ως αρμόδια αρχή για αδειοδότηση/εποπτεία ΚΑΤ
29 Ιουν
2015
Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ΕΚΚ
Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ΕΚΚ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY