Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
26 Ιουν
2017
Xtrade Europe Ltd – Τερματισμός αναστολής της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Xtrade Europe Ltd – Τερματισμός αναστολής της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
22 Ιουν
2017
Διαπίστωση παραβάσεων από τον κ. Abdulrazaq Al Jassim (ΔΣ Cyprus Popular Bank...
Διαπίστωση παραβάσεων από τον κ. Abdulrazaq Al Jassim (ΔΣ Cyprus Popular Bank...
22 Ιουν
2017
Διαπίστωση παραβάσεων από τον κ. Hesham Al Quassin (ΔΣ Cyprus Popular Bank Pu...
Διαπίστωση παραβάσεων από τον κ. Hesham Al Quassin (ΔΣ Cyprus Popular Bank Pu...
22 Ιουν
2017
Διαπίστωση παραβάσεων από τον κ. Βασίλειο Θεοχαράκη (ΔΣ Cyprus Popular Bank P...
Διαπίστωση παραβάσεων από τον κ. Βασίλειο Θεοχαράκη (ΔΣ Cyprus Popular Bank P...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
26 Ιουν
2017
E217 ΚΕΠΕΥ - Χρήση προσώπων για προώθηση εργασιών (Affiliates)
E217 ΚΕΠΕΥ - Χρήση προσώπων για προώθηση εργασιών (Affiliates)
23 Ιουν
2017
Ε216 ΚΕΠΕΥ - Μεταβολές προσώπων που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ
Ε216 ΚΕΠΕΥ - Μεταβολές προσώπων που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ
12 Ιουν
2017
E215 Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, και ΟΕΕΠΑΠ για RBS-F - Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων γι...
E215 Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, και ΟΕΕΠΑΠ για RBS-F - Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων γι...
31 Μαϊ
2017
E214 ΚΕΠΕΥ - Παράταση για την υποβολή της Εγκυκλίου C204 - Ελεύθερη παροχή υπ...
E214 ΚΕΠΕΥ - Παράταση για την υποβολή της Εγκυκλίου C204 - Ελεύθερη παροχή υπ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
22 Ιουν
2017
Συνολικά πρόστιμα €1,14 εκατ. επέβαλε η ΕΚΚ σε επτά Μέλη του δ.σ. της πρώην C...
Συνολικά πρόστιμα €1,14 εκατ. επέβαλε η ΕΚΚ σε επτά Μέλη του δ.σ. της πρώην C...
20 Ιουν
2017
Ανακοίνωση - Προειδοποίηση για την Εταιρεία 'Airfinance Pro Ltd' (www.investi...
Ανακοίνωση - Προειδοποίηση για την Εταιρεία 'Airfinance Pro Ltd' (www.investi...
19 Ιουν
2017
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Leadtrade Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Leadtrade Ltd
08 Ιουν
2017
Η ΕΚΚ ολοκλήρωσε διετή έρευνα για την CommexFX (στα Αγγλικά)
Η ΕΚΚ ολοκλήρωσε διετή έρευνα για την CommexFX (στα Αγγλικά)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY