Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΠΕΥ ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΠΕΥ
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
1. 3D Global Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 063/06 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/03/2006
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 86659 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 828 292,Φαξ: 25 873 460
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
2. 7Q Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 061/05 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/11/2005
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 109709 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 763 344,Φαξ: 22 763 355
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
3. A.J.K. Wealth Management Ltd
Αριθμός Άδειας: 139/11 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/04/2011
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 277477 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24 668 800,Φαξ: 24 637 658
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
4. A.T.I. Associates (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 091/08 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 02/07/2008
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 123897 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 26 813 392,Φαξ: 26 813 393
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
5. AAA Trade Ltd
Αριθμός Άδειας: 244/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 322745 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 030 060,Φαξ: 25 253 093
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
6. A-Conversio Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 215/13 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/09/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 321503 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 447 732,Φαξ: 22 447 922
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
7. Admiral Markets Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 201/13 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/06/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310328 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: ,Φαξ:
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
8. Aeonic Securities C.I.F. Plc
Αριθμός Άδειας: 177/12 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/09/2012
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 304867 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 337 600 / 601,Φαξ: +357 25 337 602
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@aeonic.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
9. AFX Capital Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 119/10 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 09/07/2010
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 253014 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 262 710,Φαξ: 25 727 442
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
10. AGM Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 145/11 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/05/2011
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 269879 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 103 760,Φαξ: 25 105 408
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
11. AJF Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 295/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 346486 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 250 700,Φαξ: +357 25 250 900
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
12. Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 025/04 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/05/2004
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 78416 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 681988; 22 470958,Φαξ: 22 681505
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
13. Amana Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 155/11 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/10/2011
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 281953 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 257 999,Φαξ: 25 253 134
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
14. AMB Prime Ltd
Αριθμός Άδειας: 194/13 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/04/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310300 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 024 000,Φαξ: 25 024 024
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
15. AMFF Ltd
Αριθμός Άδειας: 241/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 01/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 279568 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 334 323,Φαξ:
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
16. AMG Kapital Ltd
Αριθμός Άδειας: 110/10 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/01/2010
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 235124 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 200 700,Φαξ: 25 200 701
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
17. Argo Capital Management (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 023/04 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/03/2004
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 110205 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 668 900, 22 661 207,Φαξ: 22 445 177
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
18. Argus Stockbrokers Ltd
Αριθμός Άδειας: 010/03 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/05/2003
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 108270 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 717 000,Φαξ: 22 717 070
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
19. Arumpro Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 323/17 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/04/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 352951 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: ,Φαξ:
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
20. Atlantic Securities Ltd
Αριθμός Άδειας: 005/03 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/05/2003
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 119857 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 445 400,Φαξ: 22 661 914
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
21. Atonline Ltd
Αριθμός Άδειας: 104/09 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/09/2009
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 112404 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 680 015,Φαξ: 22 680 016
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
22. Avus Capital Cy Ltd
Αριθμός Άδειας: 290/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/01/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 343308 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 013610,Φαξ: +357 25 013611
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
23. Axia Ventures Group Ltd
Αριθμός Άδειας: 086/07 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/10/2007
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 221203 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 742 000,Φαξ: 22 742 001
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
24. B.I.S. Blueport Investment Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 302/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/06/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 350108 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 021 232,Φαξ: 22 692 008
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
25. B.O. Tradefinancials Ltd
Αριθμός Άδειας: 216/13 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/09/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 295102 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 503 232,Φαξ: +357 25 503 001
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
26. Bdswiss Holding Plc
Αριθμός Άδειας: 199/13 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/05/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 300153 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 255 111,Φαξ: 25 255 588
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
27. Best Choice FBC Ltd
Αριθμός Άδειας: 234/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 311543 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: ,Φαξ:
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
28. Blackwell Global Investments (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 159/11 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/12/2011
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 280678 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 030 952,Φαξ: +357 25 366 722
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
29. Bogofinance Capital Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 321/17 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/04/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 350309 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: ,Φαξ:
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
30. Boson Alfa Ltd
Αριθμός Άδειας: 314/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/09/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 349777 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 558 225,Φαξ: 25 558 224
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
31. Boursotrade Ltd
Αριθμός Άδειας: 235/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 320496 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 777 88956,Φαξ: 777 88958
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
32. Broctagon Prime Ltd
Αριθμός Άδειας: 320/17 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/04/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 360194 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: ,Φαξ:
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
33. BrokerCreditService (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 048/04 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/10/2004
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 154856 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 822 734,Φαξ: 25 822 735
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
34. Capital Com SV Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 319/17 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/04/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 354252 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: ,Φαξ:
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
35. Capital Index (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 249/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 331266 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 030 246,Φαξ: 25 030 280
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
36. CB Capital Business Ltd
Αριθμός Άδειας: 310/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/08/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 346613 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: ,Φαξ:
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
37. Centaur Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 018/03 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/06/2003
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 109917 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 769 409,Φαξ: 22 769 405
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
38. Centralspot Trading Ltd
Αριθμός Άδειας: 238/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/06/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 325259 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 030 931,Φαξ: +357 25 344 470
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
39. CFI Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 179/12 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/09/2012
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 303814 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24 400 270,Φαξ: 24 400 271
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
40. Chase Buchanan Ltd
Αριθμός Άδειας: 287/15 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/12/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 343180 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 212 858,Φαξ: 25 212 859
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
41. Colmex Pro Ltd
Αριθμός Άδειας: 123/10 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 19/10/2010
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 260064 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 030 036,Φαξ: 25 030 037
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
42. Concorde Investments (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 189/13 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/01/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 300828 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 828 300,Φαξ: 25 828 301
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
43. Constance Investment Ltd
Αριθμός Άδειας: 263/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 333743 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 028 033,Φαξ: 22 028 023
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
44. Coverdeal Holdings Ltd
Αριθμός Άδειας: 231/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/03/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 303127 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 635 040,Φαξ: 25 635 040
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
45. Daweda Exchange Ltd
Αριθμός Άδειας: 289/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/01/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 343289 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 672 200,Φαξ: 22 357 057
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
46. Deloitte Investment Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 068/06 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/06/2006
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 163314 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 360 300,Φαξ: 22 360 400
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
47. Depaho Ltd
Αριθμός Άδειας: 161/11 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/12/2011
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 292004 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 300 500,Φαξ: +357 22 766 333
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
48. DFG Capital (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 029/04 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/04/2004
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 127529 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 761 400,Φαξ: 22 761 450
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
49. Dragon Capital (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 112/10 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/01/2010
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 171623 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 376 300,Φαξ: 25 376 301
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
50. Dragon Options Ltd
Αριθμός Άδειας: 223/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/01/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 294979 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: ,Φαξ:
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
51. DUB Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 169/12 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 18/04/2012
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 296794 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 724350,Φαξ: 25 724360
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
52. Easy Forex Trading Ltd
Αριθμός Άδειας: 079/07 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/05/2007
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 203997 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 828 899,Φαξ: 25 817 446
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
53. EDR Financial Ltd
Αριθμός Άδειας: 268/15 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/02/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 336081 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 030 056,Φαξ: 25 590 955
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
54. Emergo Wealth Ltd
Αριθμός Άδειας: 232/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/03/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 327491 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 449 122,Φαξ: 22 780 589
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
55. Etoro (Europe) Limited
Αριθμός Άδειας: 109/10 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/01/2010
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 200585 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 875 002,Φαξ: 25 590 525
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
56. Eurivex Ltd
Αριθμός Άδειας: 114/10 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 02/03/2010
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 255430 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 02 88 30,Φαξ: 22 25 53 18
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
57. Eurotrade Investments RGB Ltd
Αριθμός Άδειας: 279/15 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/09/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 317893 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 222 703,Φαξ: +357 25 222 704
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
58. Exness (Cy) Ltd
Αριθμός Άδειας: 178/12 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/09/2012
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 293057 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 245 730, 25 030 959,Φαξ: 25 388 992
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
59. F1Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 267/15 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/01/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 329568 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 358 700,Φαξ: 25 358 701
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
60. Falcon Brokers Ltd
Αριθμός Άδειας: 128/10 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/12/2010
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 266954 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 891 717,Φαξ: 25 891 999
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
61. Fathom Wealth Management Advisors Ltd
Αριθμός Άδειας: 306/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/08/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 348759 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 898 610,Φαξ: +357 22 898 620
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
62. Felicitas Management Investment Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 157/11 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης:
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 276340 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 258 700,Φαξ: +357 25 258 701
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
63. Fenix Capital Markets Trading Ltd
Αριθμός Άδειας: 308/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 11/08/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 332423 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 350 080,Φαξ: +357 25 350 090
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
64. FFINEU Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 275/15 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/05/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 324220 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 282 929,Φαξ: 22 282 920
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
65. FIBO Group Holdings Ltd
Αριθμός Άδειας: 118/10 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/06/2010
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 242381 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 105 641,Φαξ: 25 105 642
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
66. Fideliscm (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 208/13 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/07/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 291974 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 000 110,Φαξ: 25 000 111
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
67. Fidelisco Capital Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 181/12 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/10/2012
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 293785 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 767 800,Φαξ: 22 767 802
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
68. Fintailor Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 133/11 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/02/2011
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 208674 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 817 004,Φαξ: 25 344 377
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
69. Forex TB Ltd
Αριθμός Άδειας: 272/15 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/04/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310943 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 266 707 ,Φαξ: +357 22 266 708
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
70. Forextime Ltd
Αριθμός Άδειας: 185/12 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/12/2012
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310361 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 558 777,Φαξ: 25 558 778
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
71. FP Asset Management Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 317/17 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/01/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 351655 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: ,Φαξ:
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
72. FX Central Clearing Ltd
Αριθμός Άδειας: 121/10 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 03/09/2010
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 258741 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 870 750,Φαξ: 25 870 753
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
73. FX Primus Europe (CY) Ltd
Αριθμός Άδειας: 261/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 337614 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 030 072,Φαξ: 25 873 590
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
74. FXBFI Broker Financial Invest Ltd
Αριθμός Άδειας: 315/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/09/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 351508 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: ,Φαξ:
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
75. FXGlobe Ltd
Αριθμός Άδειας: 205/13 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/06/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 254133 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 870 060,Φαξ: +357 25 737 443
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
76. Fxnet Ltd
Αριθμός Άδειας: 182/12 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 01/11/2012
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 300624 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 108 111,Φαξ: 25 108 988
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
77. FXPRO Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 078/07 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/03/2007
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 181344 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 969 200,Φαξ: 25 969 269
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
78. G.S.E Golden Sky Europe Ltd
Αριθμός Άδειας: 293/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/01/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 335393 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 030 529,Φαξ: +357 25 281 886
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
79. Galactus Ltd
Αριθμός Άδειας: 322/17 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/04/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 351644 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: ,Φαξ:
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
80. Gametech (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 291/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/01/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 342580 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 008 100,Φαξ: +357 22 008 101
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
81. GBE Brokers Ltd
Αριθμός Άδειας: 240/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/06/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 324205 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 281 736,Φαξ: 25 014 123
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
82. Global Capital Securities & Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 015/03 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/05/2003
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 84381 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 710 710,Φαξ: 22 339 332
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
83. Globia Wealth Ltd
Αριθμός Άδειας: 318/17 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/02/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 358345 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: ,Φαξ:
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
84. Goldenburg Group Ltd
Αριθμός Άδειας: 242/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 14/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 328474 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: ,Φαξ:
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
85. GPB Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 113/10 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/01/2010
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 246301 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 055 000,Φαξ: 25 055 101
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
86. Granfeld Wealth Management Ltd
Αριθμός Άδειας: 260/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 334905 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 203 315,Φαξ: 22 203 318
Χώρα:
E-Mail: info@granfeld.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
87. Growell Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 214/13 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/09/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 314852 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: ,Φαξ:
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
88. GS Sharestocks Ltd
Αριθμός Άδειας: 262/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 334789 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 021 030,Φαξ: 25 021 060
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
89. Hanseatic Brokerhouse Global Markets LTD
Αριθμός Άδειας: 204/13 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/06/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 251168 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 00357 25 340 447,Φαξ: 00357 25 363 506
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
90. Harborx Ltd
Αριθμός Άδειας: 230/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/03/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 315127 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 025 522,Φαξ: 25 030 258
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
91. HF Markets (Europe) Ltd
Αριθμός Άδειας: 183/12 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/11/2012
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 277582 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24 400 165,Φαξ: 24 023 094
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
92. Hoch Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 198/13 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/05/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 311502 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 327 100 / 25 030 335,Φαξ: 25 310 360
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
93. Holiway Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 248/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 325316 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 35 35 57,Φαξ: 24 03 01 42
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
94. HYCM (Europe) Ltd
Αριθμός Άδειας: 259/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/11/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 332868 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 245 750,Φαξ: 25 250 139
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
95. ICC Intercertus Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 301/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/04/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 346662 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 222 420,Φαξ: +357 25 222 426
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
96. ICFD Ltd
Αριθμός Άδειας: 143/11 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/05/2011
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 254495 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 204 600,Φαξ: 25 204 607
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
97. IFC Investments Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 317/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/09/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 342390 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: ,Φαξ:
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
98. IFCM CYPRUS LIMITED
Αριθμός Άδειας: 147/11 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/06/2011
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 276909 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 730 877 / 875, 25 335 828,Φαξ: 25 255 533
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
99. IGM Forex Ltd
Αριθμός Άδειας: 309/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/08/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 346738 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 262 671,Φαξ: +357 25 254 566
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
100. IKOS CIF Ltd
Αριθμός Άδειας: 060/05 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 01/11/2005
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 76303 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 814 714,Φαξ: +357 25 814 744
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
101. Indication Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 164/12 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/01/2012
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 290930 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 025 100,Φαξ: 22 025 222
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
102. Iqoption Europe Ltd
Αριθμός Άδειας: 247/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 327751 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 262 010,Φαξ: +357 25 252 582
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
103. IronFX Global Limited
Αριθμός Άδειας: 125/10 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/11/2010
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 260651 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 027 000,Φαξ: 25 027 001
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
104. Itrade Global (Cy) Ltd
Αριθμός Άδειας: 298/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/04/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 335424 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 355 388,Φαξ: +357 25 355 380
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
105. JFD Brokers Ltd
Αριθμός Άδειας: 150/11 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/08/2011
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 282265 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 878 530,Φαξ: 25 763 540
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
106. Jin Daocheng Ltd
Αριθμός Άδειας: 316/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/09/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 345787 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: ,Φαξ:
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
107. Just2trade Online Ltd
Αριθμός Άδειας: 281/15 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/09/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 341520 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 344 563,Φαξ: +357 25 344 564
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
108. KAB Strategy Ltd
Αριθμός Άδειας: 058/05 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/06/2005
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 165975 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24 815 186,Φαξ: 24 815 187
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
109. K-DNA Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 273/15 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/04/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 335683 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 654 134,Φαξ: +357 22 000 981
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
110. Key Way Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 292/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/01/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 341196 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 000 936,Φαξ: +357 800 95558
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
111. L.F. Investment Limited
Αριθμός Άδειας: 271/15 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/06/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 329493 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 030 101,Φαξ: +357 22 024 447
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
112. Leadcapital Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 227/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 17/02/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
324232
Τηλέφωνο: 22 418 218,Φαξ: 22 418 219
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
113. Leadtrade Ltd
Αριθμός Άδειας: 296/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 339737 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 418 218,Φαξ: +357 22 418 219
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
114. Leon Mfo Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 245/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 326316 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 040 013,Φαξ: +357 25 040 122
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
115. Leverate Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 160/11 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/12/2011
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 290182 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 254422,Φαξ: 25 254423
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
116. Lionsman Capital Markets (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 175/12 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/08/2012
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 279944 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 761 122,Φαξ: 25 761 121
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
117. Liteforex (Europe) Ltd
Αριθμός Άδειας: 093/08 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/08/2008
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 230122 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 750 555,Φαξ: 25 722 377
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
118. Lucro Capital Ltd
Αριθμός Άδειας: 252/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 20/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 328204 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 030 940,Φαξ: 25 561 222
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
119. Lydya Financial Ltd
Αριθμός Άδειας: 300/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/04/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 334292 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 25 22 99,Φαξ: +357 25 25 13 93
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
120. M&L Invest Union Markets Ltd
Αριθμός Άδειας: 165/12 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 28/02/2012
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 293592 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 342 627,Φαξ: 25 344 317
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
121. M.G.T.M. Financial Services Ltd
Αριθμός Άδειας: 270/15 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 26/03/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 331631 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 365 023,Φαξ: +357 25 365 036
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
122. Magic Compass Ltd
Αριθμός Άδειας: 299/16 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/04/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 341562 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 023 880,Φαξ: +357 25 590 300
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
123. Magnasale Trading Ltd
Αριθμός Άδειας: 264/15 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/01/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 332334 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 232 181,Φαξ: +357 22 007 393
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
124. Marcuard Cyprus Ltd
Αριθμός Άδειας: 131/11 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/01/2011
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 270187 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 814 870,Φαξ: 25 591 540
Χώρα:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
125. Maxiflex Global Investments Corp Ltd
Αριθμός Άδειας: 258/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 10/11/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 327484 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 262 767,Φαξ: +357 25 028 337
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
126. MCA Intelifunds Ltd
Αριθμός Άδειας: 126/10 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/12/2010
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 270891 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 205 515,Φαξ: +357 25 205 516
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
127. Mega Equity Securities and Financial Services Public Ltd
Αριθμός Άδειας: 011/03 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/05/2003
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 107394 (Ημ. Εγγραφής: )
Εταιρεία Διαχείρισης:
Θεματοφύλακας:
Δίκτυιο Διάθεσης:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 711 711,Φαξ: 22 711 811
Χώρα: Cyprus
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
128. MeritKapital Ltd
Αριθμός Άδειας: 077/06 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/11/2006
Ημερομηνία Τερματισμού: