Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΔΥ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΔΥ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΠΔΥ ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΔΥ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΔΥ
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
1. A.A.M & C. Ltd
Αρ. Άδειας: 11/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 02/08/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 209530 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25360015 , Φαξ: 25360025
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: Cyprus@allied-asset.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Όλες Όλες
Scope Of Authorization:
2. A.J.K. Bureau of Consultants Ltd
Αρ. Άδειας: 01/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 04/03/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 55456 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24 668 800 , Φαξ: 24 668 866
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: central@ajkboc.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Όλες Όλες
Scope Of Authorization:
3. A.M.Bekkali Consulting and Services Limited
Αρ. Άδειας: 67/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 02/06/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 179360 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24622811, Φαξ: 24622812
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: bekkali@logosnet.cy.net
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
4. AAA Regent Consultants Limited
Αρ. Άδειας: 114/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 09/02/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 138286 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22879702, Φαξ: 22355551
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: ctsaggaris@aaaregent.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
5. Alecont Group Ltd
Αρ. Άδειας: 34/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 10/03/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 316055 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22681681 , Φαξ: 22764443
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: alecont-group@cytanet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vi) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vi) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
6. Alexandrou Corporate Services Ltd
Αρ. Άδειας: 170/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/07/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 254922 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25753050, Φαξ: 25724926
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: admin@alexandrougroup.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
7. Alpha IBC Limited
Αρ. Άδειας: 95/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 154656 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22447732, Φαξ: 22447922
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: alphaibc@alphaibc.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
8. Alter Domus (Cyprus) Limited
Αρ. Άδειας: 65/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 26/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 217522 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22465151, Φαξ: 22379379
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: contact.cy@alterdomus.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
9. Altus Citadel Corporate Services Ltd
Αρ. Άδειας: 26/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 17/02/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 317807 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22252774 , Φαξ: 22450775
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: admin@altuscitadel.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (iv) και (vi)-(viii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (iv) και (vi)-(viii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
10. Amicorp (Cyprus ) Limited
Αρ. Άδειας: 87/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 06/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 157585 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22504000, Φαξ: 22504100
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: officialcy@amicorp.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
11. Animo Associates (Cyprus) Ltd
Αρ. Άδειας: 169/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 11/07/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 185574 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22678369, Φαξ: 22678371
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: Jolanta.Narmontaite@animoassociates.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (vi)-(viii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (vi)-(viii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
12. Anmexis Corporate Services Limited
Αρ. Άδειας: 153/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 204571 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25340776, Φαξ: 25341228
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: customer.support@anmexis.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
13. Apollo (Cyprus) Ltd
Αρ. Άδειας: 167/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/06/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 241994 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22873496, Φαξ: 22873497
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: cyprus@apollo-international.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) and (vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) and (vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
14. Ariannol (Trust) Company Limited
Αρ. Άδειας: 112/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 22/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 301028 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 26818356, Φαξ: 26953322
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: enquiries@ariannol.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
15. Asoted Services Limited
Αρ. Άδειας: 80/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 14/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 40444 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25850000, Φαξ: 25850055
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: asoted@asoted.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
16. Asticrest Limited
Αρ. Άδειας: 19/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 31/12/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE319044 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25103904 , Φαξ: 25313583
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: catherine@yourbooks.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv), (β)(vi)- (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv), (β)(vi)- (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
17. B.I.A. Business & Investment Advisors Ltd
Αρ. Άδειας: 37/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/03/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 222993 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25383826 , Φαξ: 25343380
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@bia.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
18. Bizserve Consultants Ltd
Αρ. Άδειας: 66/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 02/06/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 129896 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22375504, Φαξ: 22377583
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@bizserve.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
19. BKMS Ltd
Αρ. Άδειας: 96/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 152631 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22370064, Φαξ: 22373063
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@bkmsgroup.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
20. BlauStein Corporate Services Ltd
Αρ. Άδειας: 171/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 05/08/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 269310 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22674949, Φαξ: 22666780
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@blaustein.pro
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
21. Brazhnikov & Partners Ltd
Αρ. Άδειας: 127/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 18/05/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 294259 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25251385, Φαξ: 25251387
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: pb@cy-consult.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
22. Bridge Global Solutions Services Limited (ex J&T Global Services Limited)
Αρ. Άδειας: 86/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 28/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 131634 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22460811, Φαξ: 22460885
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info-cy@gsstrust.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
23. C & P Business Administration Limited
Αρ. Άδειας: 85/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 28/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 172279 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22755528, Φαξ: 22755529
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: corporadmin@cpadministration.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (ii) and (iv) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (ii) and (iv) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
24. C. Savva & Associates Ltd
Αρ. Άδειας: 29/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 10/03/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 261578 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22516671 , Φαξ: 22516672
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: c.savva@savvacyprus.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
25. Centaur Trust Services (Cyprus) Ltd
Αρ. Άδειας: 05/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/05/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 180103 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 499 994 , Φαξ: 22 499 984
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@centaurtrust.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Όλες Όλες
Scope Of Authorization:
26. Chartac Management Services Limited
Αρ. Άδειας: 83/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 28/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 18466 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22817500, Φαξ: 22756308
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: cms@chartac.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
27. Chesterfield Corporate Services Limited
Αρ. Άδειας: 79/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 297871 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 878785, Φαξ: 25 341545
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: pani@groupchesterfield.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
28. Chesterfield Management Limited
Αρ. Άδειας: 78/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 133123 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 878785, Φαξ: 25 341545
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: pani@groupchesterfield.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
29. CITCO (Cyprus) Ltd
Αρ. Άδειας: 172/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 12/09/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 144721 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22361600, Φαξ: 22361650
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: MVujnovic@citco.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(v) και (vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(v) και (vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
30. Consulco Limited
Αρ. Άδειας: 100/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 03/11/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 58332 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22361300, Φαξ: 22752597
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@consulco.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
31. Corpag Services (Cyprus) Ltd
Αρ. Άδειας: 90/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 06/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 148472 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25823160, Φαξ: 25823331
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
32. Crendaro Investments Limited
Αρ. Άδειας: 93/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 13/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 222640 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25837300, Φαξ: 25342192
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
33. Crystal Cyprus Corporate & Finance Services Ltd
Αρ. Άδειας: 72/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 213865 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22583000, Φαξ: 22670033
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: cyprus@crwwgroup.net
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
34. CST Trustees Limited
Αρ. Άδειας: 69/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 02/06/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 313072 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22020140, Φαξ: 22102086
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: contact@csttrust.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
35. Cyproman Services Ltd
Αρ. Άδειας: 56/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 12/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 78326 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22474000, Φαξ: 22474808
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@cyproman.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
36. Cyworld Group of Companies Ltd
Αρ. Άδειας: 175/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 18/11/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 322325 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22366777, Φαξ: 22366778
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: cyworld@cyworld.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
37. Delfi Corporate Services Ltd
Αρ. Άδειας: 03/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 16/04/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 241283 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 376867 , Φαξ: 22 376866
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: theodoulou@delficorp.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
38. Delta Quest (Nominees) Limited
Αρ. Άδειας: 103/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 10/11/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 2776 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25878480, Φαξ: 25761160
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: corporate@deltaquestgroup.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vi)-(β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vi)-(β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
39. Dema Services Limited
Αρ. Άδειας: 63/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 26/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 97757 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22751 555, Φαξ: 22452054
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: Centralmail@demaservices.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
40. Dixcart Management (Cyprus) Limited
Αρ. Άδειας: 125/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 11/05/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310256 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25030637, Φαξ: 25343390
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: advice.cyprus@dixcart.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
41. Dynasource Consultancy Limited
Αρ. Άδειας: 163/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 16/05/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 141950 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +35722462815, Φαξ: +35722378979
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@dynasource.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
42. E. Neocleous Trust Company Limited (ex A. Neocleous Trust Company Limited)
Αρ. Άδειας: 139/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 29/06/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 218790 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25110000, Φαξ: 25110019 / 25110023
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@neocleous.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
43. ECDDP Cyprus Limited
Αρ. Άδειας: 165/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/06/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 210588 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22681106, Φαξ: 22681107
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: anna.charalambous@cy.ecddp.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
44. Egard Management Ltd
Αρ. Άδειας: 101/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 10/11/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 335042 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25730000, Φαξ: 25378537
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@egard.net
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
45. Elagnus Consulting Limited
Αρ. Άδειας: 122/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 16/03/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 250106 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24629040, Φαξ: 24629039
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: siler@elagnus.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
46. Eltoma Holdings Limited
Αρ. Άδειας: 152/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 149028 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25345010, Φαξ: 25818852
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@eltoma-global.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vi)-(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vi)-(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
47. Epamina Corporate Ltd
Αρ. Άδειας: 121/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 16/03/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 338134 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25028102, Φαξ: 25028103
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@epamina.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
48. Equation Corporate Services Ltd
Αρ. Άδειας: 41/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310288 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22257128 / 22257129 , Φαξ: 22257121
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@equationcs.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
49. Esteramis Professional Services Ltd (ex G.S.L. Law & Consulting Limited)
Αρ. Άδειας: 108/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 09/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 104088 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22003146 , Φαξ: 22003147
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: gsl@gsl.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
50. Eurofast Taxand Ltd
Αρ. Άδειας: 04/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 23/04/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 192921 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 699222 , Φαξ: 22 699004
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@eurofast.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
51. EWMT Eurowealth Management & Trustees Ltd
Αρ. Άδειας: 147/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/12/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 234293 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25346800, Φαξ: 25341119
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: lophitoulaw@cytanet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
52. Exit Leadconsult Ltd
Αρ. Άδειας: 146/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 21/09/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 344157 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22001451/ 2, Φαξ: n/a
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: sthalassinos@exitleadconsult.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Όλες Όλες
Scope Of Authorization:
53. F.C.I. Limited
Αρ. Άδειας: 160/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 04/04/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 7644 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22673800, Φαξ: 22665299
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@fci.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
54. Feldmans Management (Overseas) Limited
Αρ. Άδειας: 58/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 12/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 127822 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22873860, Φαξ: 22873861
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@feldmans.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
55. Fiducenter (Cyprus) Ltd
Αρ. Άδειας: 08/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/07/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 152889 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25504000 , Φαξ: 25504100
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: fiducenter@fiducenter.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Όλες Όλες
Scope Of Authorization:
56. Fiduciana Trust (Cyprus) Limited
Αρ. Άδειας: 71/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 253071 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22460890, Φαξ: 22766022
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@fiduciana.net
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
57. First Names (Cyprus) Ltd
Αρ. Άδειας: 52/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 86422 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22749000, Φαξ: 22749100
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: cyprus@firstnames.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
58. Flexi Consultants (Cyprus) Limited
Αρ. Άδειας: 47/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 256640 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 70002555, Φαξ: 70002333
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@flexi-group.net
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
59. Forpost Corporate Services Ltd
Αρ. Άδειας: 38/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/03/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 278239 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24251257 / 24251258 , Φαξ: 24251259
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@forpost-corp.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
60. Frametec Ltd
Αρ. Άδειας: 06/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 17/06/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 105579 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 443 111, Φαξ: 25 443 112
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: office@frametecltd.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i), (ii), (iv), (vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i), (ii), (iv), (vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
61. G. S. Joannou & Co Ltd
Αρ. Άδειας: 106/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 09/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 154402 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25735490, Φαξ: 25735020
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: geoserv@cytanet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(viii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(viii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
62. Gainfield Enterprises Ltd
Αρ. Άδειας: 129/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 18/05/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 59336 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25564555, Φαξ: 25560438
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@gainfield.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
63. GIF Capital Limited
Αρ. Άδειας: 136/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/06/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 321507 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22256069, Φαξ: 22256067
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: cyprus@gifcapital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
64. Globemax Limited
Αρ. Άδειας: 164/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 23/05/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 262056 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22024420, Φαξ: 22028302
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: stellak@globemaxlimited.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
65. GQS Services Limited
Αρ. Άδειας: 53/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 309527 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 660 183, Φαξ: 22 660 187
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@gqs-services.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
66. Guricon Limited
Αρ. Άδειας: 98/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 03/11/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 254447 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24821200, Φαξ: 24821201
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: bambos.charalambous@guricon.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
67. Halman Consultans (Overseas) Limited
Αρ. Άδειας: 61/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 12/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 78148 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22660585, Φαξ: 22676747
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: office@halmantrustees.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
68. Hatesh Ltd
Αρ. Άδειας: 12/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 23/09/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE281263 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25355676 , Φαξ: 25747818
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: charlopa@cytanet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
69. Hellenic Secretarial Services Ltd
Αρ. Άδειας: 131/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/05/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 337963 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22458100, Φαξ: 22762741
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: m.mavridou@eme.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
70. I.F.B.C Business Services Ltd
Αρ. Άδειας: 31/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 10/03/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 148445 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22375340 , Φαξ: 22375339
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@ifbc.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
71. IFSA Management Limited
Αρ. Άδειας: 151/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 01/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 345619 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25313169, Φαξ: 25311996
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@ifsaexperts.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
72. ILCOM Limited
Αρ. Άδειας: 77/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 144102 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22268500, Φαξ: 22586900
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: enquiries@cyprus-managementservices.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
73. Insero Ltd
Αρ. Άδειας: 174/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 26/09/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 354023 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24533731, Φαξ: 24533780
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@insero-cy.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (vi)- (vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (vi)- (vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
74. Interquick Limited
Αρ. Άδειας: 134/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/06/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 190258 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22497676, Φαξ: 22497675
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: reception@interquick.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
75. Interstatus Business Services Ltd
Αρ. Άδειας: 21/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 13/01/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 273782 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22766120 , Φαξ: 22766125
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@interstatus.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
76. Intertrust (Cyprus) Limited
Αρ. Άδειας: 70/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 23/06/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 284201 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25257120, Φαξ: 25257121
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: Cyprus@intertrustgroup.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
77. Investcor Corporate Ltd
Αρ. Άδειας: 64/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 26/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 292892 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25000333, Φαξ: 25000133
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@investcor.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
78. Iris Corporate Services Limited
Αρ. Άδειας: 143/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 23/07/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 295820 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22258500, Φαξ: 22250437/8
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: iris@iriscorporate.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
79. Jordans Trust Company (Cyprus) Limited
Αρ. Άδειας: 10/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 29/07/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 108935 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22767294 , Φαξ: 22767202
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: r.melton@jordans.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Όλες Όλες
Scope Of Authorization:
80. Kapnella Limited
Αρ. Άδειας: 183/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/03/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 255804 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22313880, Φαξ: N/A
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@kapnella.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(v) και (vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(v) και (vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
81. Korpus Prava Corporate Services Ltd
Αρ. Άδειας: 14/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/10/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 181428 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25582848 , Φαξ: 25582868
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: Cyprus@korpusprava.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
82. KPM Consulting Limited
Αρ. Άδειας: 132/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/05/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 105563 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25355171, Φαξ: 25355174 / 25358688
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: chryso@kpm.eu.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
83. Laveco Limited
Αρ. Άδειας: 120/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 02/03/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 109969 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24636919, Φαξ: 24636920
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: cyprus@laveco.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
84. Legacom Services Limited
Αρ. Άδειας: 113/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 22/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 135772 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22761004, Φαξ: 22761008
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: legacom@cytanet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
85. Lewben Cyprus Limited
Αρ. Άδειας: 94/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 20/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE326003 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22374232, Φαξ: 22376056
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: kyriacos.symeou@lewben.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (vi) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (vi) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
86. Lexline Limited
Αρ. Άδειας: 141/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 13/07/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 306378 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25107396, Φαξ: 25107397
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@lexline.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vi) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vi) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
87. Lexpro Holdings & Consulting Services Ltd
Αρ. Άδειας: 27/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 24/02/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 298000 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22375340, Φαξ: 22375339
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: customer.support@lexproholdings.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
88. Lighthouse Corporate Service (LCS) Ltd
Αρ. Άδειας: 73/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 257290 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25373703, Φαξ: 25107237
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: Kateryna.serikova@lighthouse-group.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(v) και (vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(v) και (vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
89. M.S.O. Corporate Services Limited
Αρ. Άδειας: 75/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 100927 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22591266, Φαξ: 22591265
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@mso.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
90. Macys Corporate Services Ltd
Αρ. Άδειας: 36/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 17/03/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 150068 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22451212 , Φαξ: 22445138
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@macys.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
91. Margelore Management Ltd
Αρ. Άδειας: 124/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 03/08/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 113760 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25735490, Φαξ: 25735020
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: l-joannou@cytanet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(viii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(viii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
92. Markom Management (Cyprus) Limited
Αρ. Άδειας: 89/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 06/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 230818 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25342913, Φαξ: 25340245
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@markomgroup.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (ii) καθώς και 4(1)(β)(iv) και (vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (ii) καθώς και 4(1)(β)(iv) και (vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
93. Mastserve Ltd
Αρ. Άδειας: 116/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 16/02/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 184549 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25812210, Φαξ: 25313933
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@mastserve.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
94. Megaserve Nominee Services Ltd
Αρ. Άδειας: 135/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/06/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 178018 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22767770, Φαξ: 22767740
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: djole@megaserve.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
95. Menwin Management Limited
Αρ. Άδειας: 82/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 28/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 269790 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22465950, Φαξ: 22465949
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: menwin@cytanet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
96. MG Master Group Mutual Trust Ltd
Αρ. Άδειας: 156/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 15/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 117543 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22356920, Φαξ: 22356918
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: gogo@georgallalaw.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Όλες Όλες
Scope Of Authorization:
97. Midland Consult (Cyprus) Ltd
Αρ. Άδειας: 49/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 174441 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22755250, Φαξ: 22755240
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: ea@midlandconsult.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
98. MMG Cyprus Ltd [ex MMG Trust (Cyprus) Ltd]
Αρ. Άδειας: 40/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 276262 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22420123 , Φαξ: 22420121
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@mmgtrust.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
99. Multi-Consult Limited
Αρ. Άδειας: 22/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 20/01/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 22322 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22556500 , Φαξ: 22556577
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: Corp.services@multi-consult.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
100. Mutual Trust Ltd
Αρ. Άδειας: 44/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 80345 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22772240 , Φαξ: 22778862
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@mutual-trust.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
101. Nobel Trust Limited
Αρ. Άδειας: 84/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 28/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 248831 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22022777, Φαξ: 22022700
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@nobeltrust.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
102. Novatax Limited
Αρ. Άδειας: 107/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 09/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 330596 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25370008, Φαξ: 25340188
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@novatax.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
103. NPB Management Center Ltd
Αρ. Άδειας: 159/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 04/04/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 243709 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25761476, Φαξ: 25761976
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: npb_center@cytanet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
104. NSC Global Corporate Services Ltd
Αρ. Άδειας: 185/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 10/04/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 257920 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22377850, Φαξ: 22377858
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@nsccorporate.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
105. O.T.A Orphanides Trust Agency Ltd
Αρ. Άδειας: 88/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 06/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 249842 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22311064, Φαξ: 22381565
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: admin@otagency.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 (1)(α) και (β)(i)-(vii) του Νόμου Τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 (1)(α) και (β)(i)-(vii) του Νόμου
Scope Of Authorization:
106. Omegaserve Secretarial Limited
Αρ. Άδειας: 109/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 22/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 278998 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25725666 , Φαξ: 25727270
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@omegaserve.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i)-(β)(iv) και (β)(vi) -(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i)-(β)(iv) και (β)(vi) -(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
107. Oneworld Ltd
Αρ. Άδειας: 149/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 18/01/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 160461 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22496000, Φαξ: 22493000
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@oneworldweb.net
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
108. P & V CY Fiduciary Services Ltd
Αρ. Άδειας: 32/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 10/03/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 117929 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 23721070 , Φαξ: 23721125
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@cyfiduciary.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
109. P.C. Nordic Finance Ltd
Αρ. Άδειας: 25/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 10/02/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 197396 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22317710 , Φαξ: 22317719
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@nordicfinance.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i)-(iv) και (vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i)-(iv) και (vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
110. Pageserve Limited
Αρ. Άδειας: 39/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 132344 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25878866 , Φαξ: 25364048
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: ppavlou@pavlaw.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
111. Panglobe Group Limited
Αρ. Άδειας: 45/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 275443 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22451222, Φαξ: 22451322
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@panglobe.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
112. Parallel Nominees Cyprus Limited
Αρ. Άδειας: 35/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 17/03/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 319476 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25745200, Φαξ: 25761400
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: a.vila@parallel.legal
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
113. Point Touch International Consultants Ltd
Αρ. Άδειας: 184/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 03/04/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 360812 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 221260, Φαξ: 25 340990
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@pointtouch.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
114. Polydorides & Associates Consultants Ltd
Αρ. Άδειας: 68/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 02/06/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 80781 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25341122, Φαξ: 25341323
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@polydorides.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
115. Polymage Consulting Ltd
Αρ. Άδειας: 60/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 12/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 305719 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25028866, Φαξ: 25028867
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: reception@polymage.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
116. Pricewaterhousecoopers Corporate Secretarial Services Ltd
Αρ. Άδειας: 43/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 269767 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22559999 , Φαξ: 22559998
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: infolegal@cy.pwclegal.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(ii) και (β)(iv) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(ii) και (β)(iv) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
117. Profecto Management and Consultancy Limited
Αρ. Άδειας: 42/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 99843 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22515737 , Φαξ: 22518030
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@profecto.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
118. Profserve Ltd
Αρ. Άδειας: 110/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 24/11/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 215740 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25824168 , Φαξ: 25387995
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@profserve.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
119. Protteco Trust Company Limited
Αρ. Άδειας: 54/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE274359 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22023601, Φαξ: 22023609
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: office@protteco.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
120. Raven Russia Management Company (Cyprus) Limited
Αρ. Άδειας: 158/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/03/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 157958 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25879462, Φαξ: 25310620
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: rrmccompliance@ravenrussia.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
121. RCB Trustees (Cyprus) Limited
Αρ. Άδειας: 92/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 13/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 276867 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25837300, Φαξ: 25342192
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
122. Realaw A.P.M Partners Ltd
Αρ. Άδειας: 07/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/06/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 226313 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25386888, Φαξ: 25383033 / 25734603
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@realaw.net
Διοικητικές Υπηρεσίες: Όλες Όλες
Scope Of Authorization:
123. Rosway Nominees Limited
Αρ. Άδειας: 157/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 22/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 142667 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25745600, Φαξ: 25745650
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: reception@rosway.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Όλες Όλες
Scope Of Authorization:
124. S&S Mangement Services Ltd
Αρ. Άδειας: 33/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 10/03/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 182977 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22458270 , Φαξ: 22458280
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: ssmanagement@cytanet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
125. Scivias Trust Management Ltd
Αρ. Άδειας: 161/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 11/04/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 85492 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25814644, Φαξ: -
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: scivias@spidernet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i), (β)(iii), (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i), (β)(iii), (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
126. Settleplus Services Ltd
Αρ. Άδειας: 148/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 21/12/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 345570 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 97630903, Φαξ: -
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: sskvortsova3@gmail.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
127. Shanda Consult Ltd
Αρ. Άδειας: 119/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 02/03/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 257914 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22272300, Φαξ: 22272340
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@shandaconsult.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
128. SMC MED Trustees (CY)
Αρ. Άδειας: 17/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 31/12/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 322203 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22272700, Φαξ: 22270203
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: savvas@smctrust.ch
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
129. Sovereign Trust (Cyprus) Limited
Αρ. Άδειας: 142/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 13/07/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 106483 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25733440, Φαξ: 25733401
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: Cy@SovereignGroup.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
130. St James Management Services G.I. Ltd
Αρ. Άδειας: 99/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 03/11/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 47148 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25313500, Φαξ: 25314062
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@stjames.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
131. Standville Limited
Αρ. Άδειας: 20/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 13/01/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE318276 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25722442 , Φαξ: 25722454
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@standville.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
132. Stratus Associates Limited
Αρ. Άδειας: 23/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 10/02/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 101646 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 818 692, Φαξ: 25 818 672
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@consgroup.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
133. Syncserv Management Ltd
Αρ. Άδειας: 105/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 09/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 335950 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22754999, Φαξ: 22754998
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων[άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων[άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
134. SZC Management Ltd (ex S. Zackheos Consultancy Ltd)
Αρ. Άδειας: 48/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 250739 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25586601, Φαξ: 25586604
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@szcmail.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
135. Tarovision Fiduciaries Group Ltd
Αρ. Άδειας: 62/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 26/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 280016 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25212526, Φαξ: 25212527
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@tarovision.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
136. TCSL Troodos Corporate Services Limited
Αρ. Άδειας: 76/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 287295 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22274200, Φαξ: 22274201
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@troodos-corporate.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
137. Telport Holdings Limited
Αρ. Άδειας: 133/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/05/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 206746 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24661153 / 24661151, Φαξ: 24661152
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: nadya.telport@cytanet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
138. Tinmas Management Limited
Αρ. Άδειας: 123/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 30/03/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 280881 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24363653, Φαξ: 24363652
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: tinmas.mng.ltd@gmail.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
139. TMF Administrative Services Cyprus Ltd
Αρ. Άδειας: 102/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 17/11/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 194084 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22451327, Φαξ: 22456049
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: Cyprus@tmf-group.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
140. Topcare Corporate Services Limited
Αρ. Άδειας: 155/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 197826 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22663194, Φαξ: 22673965
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@topcare.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization: